Datum: 11. 2. 2021

SPOROČILO ZA JAVNOST!

 

POZIV trgovcem glede preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 za zaposlene v trgovinski panogi


Spoštovani!


V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zaznavamo razburjenje med zaposlenimi v zvezi z obveznostjo testiranja na prisotnost SARS CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri testi) ali PCR metodi, kar je bilo določeno s 3. členom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Zaposleni dobivajo nejasna navodila, ponekod naj bi organizirali testiranja v podjetjih, drugod zaposlene pošiljajo na javna testiranja. V nekaterih primerih tudi trdijo, da če se delavci ne bodo testirali ne bodo smeli opravljati delovnih obveznosti, grozijo jim celo z izgubo zaposlitve. Podjetja bi se morala bolje pripraviti, ne pa da zaposlenim povzročajo še večji stres. 


V SDTS vztrajamo, da v kolikor je za zaposlenega testiranje obvezno(!) zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (zgoraj omenjeni odlok), potem mora biti testiranje organizirano v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca. Skladno s 14. členom ZVZD-1 zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. V kolikor se zaposlene preusmerja na javno organizirana cepljenja, pa se mora čas opravljanja testiranja šteti v delovni čas, upoštevati pa se morajo tako čas trajanja morebitne poti na testiranje, čakanje v vrsti in končno tudi izvedba ter polna povrnitev morebitnih nastalih stroškov (potni stroški, itn.).


V SDTS podpiramo vsa prizadevanja v smeri preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, a hkrati opozarjamo, da morajo biti ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na ravni delodajalca v skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) načrtovani pravočasno, in pripravljeni z jasnimi navodili za različne situacije. Nesprejemljivo je, da so delavci v negotovosti zaradi morebitnega sankcioniranja in prelaganja stroškov na njih. Zaposleni zaenkrat nimajo zadovoljivih informacij, tudi ni bilo obrazloženo, zakaj se morajo trgovke in trgovci kar naenkrat testirati, ko se pred tem več mesecev niso rabili. Nedorečeni in neizdelani ukrepi zato zbujajo med zaposlenimi številne dvome in nejasnosti. 


Zaradi vseh naštetih okoliščin pozivamo vodstva podjetij v trgovini, da zagotovite varno izvedbo testiranja ter delavcem zagotovite, da to opravijo kot del delovne obveznosti.  Izražamo pa tudi solidarnost z že zdaj hudo preobremenjenimi zdravstvenimi delavci, ki jih ukrepi vladajočih, tako kot trgovce in trgovke, vse bolj obremenjujejo; v njihovo pripravo  nas ne vključujejo, naših številnih predlogov pa ne upoštevajo. 


Lepo pozdravljeni,


Generalni sekretar

Ladi Rožič