index

Ljubljana, 23. marec 2023

 

VODSTVU DRUŽBE

Zadeva: Izplačilo regresa za letni dopust

 

Spoštovani,

Bliža se rok za izplačilo regresa za letni dopust. V skladu s spremembami h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/18, s spremembami in dopolnitvami), ki so bile objavljene v Ur. l. RS št. 155/22 se od 1. 1. 2023 dalje regres za letni dopust izplača najmanj v višini minimalne plače (1.203,36 EUR) v denarni obliki, nad tem zneskom pa lahko delodajalec izplača regres v nedenarni obliki.


Kot vam je znano se izplačilo regresa za letni dopust do višine povprečne plače ne šteje v obdavčitev ali dohodnino. Vsled navedenega vas pozivamo, da v letu 2023 izplačate regres za letni dopust nad višino minimalne plače in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, ki se ne všteva v davčno osnovo. Zgornja meja neobdavčenega regresa v marcu 2023, po podatkih SURS, znaša 2.144,72 EUR.


V pričakovanju vašega pozitivnega odziva, vas lepo pozdravljamo.

 

Generalni sekretar        

    Ladi Rožič