uk1

Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti

17 okt 2013 0 comment
(0 glasov)

Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti

promocija_zdravja.pngTrgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem, Sindikatom delavcev trgovine Slovenije, 1. oktobra 2013 začela izvajati projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«. Projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Namen projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« je prispevati k višji stopnji zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti na celotnem ozemlju Slovenije ter posledično k manjši rabi zdravstvenih storitev.

Z izvedbo enodnevnih delavnic v 10 mestih po celotnem ozemlju Republike Slovenije ter testnega usposabljanja, ki se jih bodo lahko brezplačno udeležili tako delavci kot delodajalci, želita projektna partnerja omogočiti vsem, ki delajo v trgovinski dejavnosti ne glede na to, v kateri regiji se njihovo delovno mesto nahaja in ne glede na delo, ki ga opravljajo, dostop do znanja ter bolj zdravega opravljanja njihovih delovnih nalog.

Uspešna izvedba vseh projektnih aktivnosti bo prispevala k uresničitvi naslednjih ključnih ciljev projekta:

 • boljše zavedanje o tem, kako se izogniti škodljivemu delovanju na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti,
 • z vključitvijo tudi mlajših oseb, dijakov, ki imajo obvezno šolsko prakso v podjetjih, v usposabljanja, slednjim omogočiti, da se že na začetku delovne kariere seznanijo s škodljivimi dejavniki ter s pristopi, s katerimi se jim lahko izognejo, in tako bolj zdravo živijo,
 • z vključitvijo brezposelnih oseb slednje postaviti v enakopraven položaj z zaposlenimi ter jim posledično pomagati pri hitrejši vnovični zaposlitvi,
 • izboljšati zdravstveno stanje zaposlenih v trgovinski dejavnosti,
 • prispevati k zmanjšanju absentizma zaposlenih oseb v trgovinski dejavnosti,
 • prispevati k zmanjšanju stroškov delodajalcev in ZZZS za nadomestila za začasno zadržanost od dela,
 • preko enakopravne vključitve v usposabljanja povečati zaupanje med delodajalci in delavci,
 • zmanjšati obremenjenost zdravnikov po celotnem ozemlju Republike Slovenije,
 • z dostopnostjo lokacij delavnic in testnega usposabljanja tudi invalidom, starejšim zaposlenim in mlajšim prispevati k povečevanju enakih možnosti za vse, tudi obrobnih skupin,
 • vzpostavitev partnerstva med predstavniki delojemalcev in delodajalcev ter ZZZS tudi na področju krepitve zdravja na delovnih mestih,
 • odločevalcem na področju določanja strategije promocije zdravja pri delu v državi pokazati usmeritve za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede organizacije dela v trgovinski dejavnosti,
 • prenesti dobro prakso na področju zdravja na delovnem mestu iz tujine v Slovenijo.

V sklopu projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« bodo izvedene naslednje aktivnosti:

 • analiza stanja na področju zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti,
 • izvedba 10 enodnevnih delavnic po Sloveniji (Kranj, Ljubljana, Novo mesto, Trbovlje, Celje, Maribor, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica in Postojna). Usposabljanja bodo potekala v sodelovanju s predvidenim zunanjim izvajalcem, ki ima kvalitetno ekipo priznanih slovenskih in tujih strokovnjakov,
 • evalvacija izvedenih 10 enodnevnih delavnic,
 • izvedba testnega usposabljanja za najmanj 20 udeležencev (izdelava stresnih profilov (začetni in končni), izdelava prikazov zdravstvene rezerve (začetni in končni), 20 programov vaj za sproščanje med delom v odmoru za zmanjšanje tveganj za zdravje na delovnem mestu, 20 individualnih programov športne vadbe, psiholoških vaj ter zdravega načina prehranjevanja za boljše počutje in zmanjšanje odsotnosti z dela, izvedba ankete o u učinkih testnega usposabljanja ter priporočilih za nadaljnje delo),
 • evalvacija testnega usposabljanja,
 • priprava zaključkov, povzetka projekta, napotkov za prihodnje delovanje na področju zdravja pri delu v trgovinski dejavnosti, ki se bo odrazila tudi v končni zloženki,
 • oblikovanje in tisk končne zloženke (A5 format, 8 strani, 10.000 izvodov),
 • vodenje in koordinacija projekta,
 • informiranje in obveščanje javnosti.

Ciljne javnosti, ki jim je projekt namenjen, tvorijo: delodajalci in delavci v trgovinski dejavnosti, člani organov upravljanja TZS (upravni odbor, nadzorni odbor in skupščina TZS) in strokovni delavci TZS, strokovni delavci Sindikata delavcev trgovine Slovenije, sindikalni zaupniki in člani sindikata SDTS in ostalih sindikatov v trgovini, pogajalska skupina za sestavo KPDTS, predstavniki ministrstva, pristojnega za delo in zaposlovanje, svetovalni delavci po srednjih trgovskih šolah, dijaki, ki opravljajo obvezno šolsko prakso v podjetjih, svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in imajo kvalifikacije za delo v trgovinski dejavnosti, ter širša javnost z namenom ozaveščanja o pomenu dolgoročnega zdravega dela v trgovini, gospodarstvu in celotni družbi.

Trajanje projekta: od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2014

Upravičenec:

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, Ljubljana
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., telefon: +386 1 5898 212/213, faks: +386 1 5898 219
spletna stran: http://www.tzslo.si/promocija-zdravja
Kontaktna oseba za projekt:

 • Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

Projektni partner

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE, Republiški odbor,
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., telefon: + 386 1 43 41 253
spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
Kontaktna oseba za projekt:

 • mag. Ladislav Rožič, sekretar

Projekt »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2024 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by