uk1

Jubilejna nagrada

15 maj 2023 0 comment
(0 glasov)

Euro

Pravica do jubilejne nagrade ni zakonska pravica, temveč je urejena v kolektivnih pogodbah posameznih dejavnosti, internih aktih delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) jo ureja v 80. členu, zaposleni ima pravico do jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu.

Pri tem je potrebno posebej opozoriti na osmi odstavek 62. člena KPDTS, na podlagi katerega se pri uveljavljanju pravic na podlagi delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v to delovno dobo šteje neprekinjena delovna doba pri zadnjem delodajalcu, pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca, za prevzete delavce pa tudi delovna doba pri delodajalcih, od katerih so bili prevzeti, razen če KPDTS ne določa drugače.

KPDTS določa izplačilo jubilejnih nagrad v zgornji višini zneska, ki se v skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Konec leta 2022 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št.: 162/2022), spremembe se uporabljajo za izplačila po 31. 12. 2022. Besedilo spremenjene Uredbe lahko najdete na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4152/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvi-uredbe-o-davcni-obravnavi-povracil-stroskov-in-drugih-dohodkov-iz-delovnega-razmerja.

Za izplačila do 31. 12. 2022 je bila jubilejna nagrada določena v fiksnem znesku, za izplačila po tem datumu pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (PP v RS), in sicer tako, da zaposlenemu pripada za:

  • 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 30 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih SURS, preračunane na mesec; t. j. 607,18 EUR  (prej 460 EUR);
  • 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 45 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih SURS, preračunane na mesec; t. j. 910,76 EUR (prej 689 EUR);
  • 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 60 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih SURS, preračunane na mesec, t. j. 1.214,35 EUR (prej 919 EUR);
  • 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu: 75 % zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Sloveniji po podatkih SURS, preračunane na mesec, t. j. 1.517,94 EUR (prej 919 EUR).

Do navedene višine se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Izplača se v roku 1 meseca po izpolnitvi pogojev.

Objavljeno v AKTUALNO

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2024 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by