uk1

Poziv ZSSS Vladi Republike Slovenije za izredno uskladitev minimalne plače

07 jul 2022 0 comment
(0 glasov)

Euro

 

Ljubljana, 7. 7. 2022

Zadeva: Poziv Vladi Republike Slovenije za izredno uskladitev minimalne plače

Spoštovani,

v januarju 2022 je bila, skladno z zakonskimi določbami, opravljena redna uskladitev minimalne plače v višini 4,9 %, kot je znašala letna inflacija v letu 2021. Šlo je za minimalno in najmanjšo možno zakonsko uskladitev minimalne plače in to kljub večkratnim pozivom sindikalnih central, da se naj minimalna plača dvigne za najmanj 10 % in sicer na 1133,35 EUR. Dejstvo je, da izračunana višina minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 EUR temelji na izračunu iz leta 2017 in ne odraža realne ocene le teh. Zaradi navedenega pa tudi Zakon o minimalni plači ne dosega svojega osnovnega namena.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v obdobju januar – junij 2022 rast cen življenjskih potrebščin, merjena kot letna inflacija, znašala 8,2 %. Na rast cen življenjskih potrebščin najbolj vplivajo rasti cen hrane in tekočih goriv. V obdobju od januar – junij 2022 je rast cen hrane in brezalkoholnih pijač znašala 10,5 %, hrane 10,7 % (kruh 10,9 %, meso 15,2 %, sadje 10,4 %, zelenjava 6,3 % ); prevoza za 10,1 %, rast cen v cen v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo pa 16,9 %. V prvem polletju letošnjega leta je rast cen električne energije znašala 26,8 %, plina 34,6 %, tekočih goriv 57,5 % in bencina za 23,6 %.

Dvig ključnih življenjskih potrebščin tako najbolj vpliva na posameznike z nizkimi dohodki in zaposlene ki prejemajo minimalno plačo ter večji del svojih dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. V velikem številu gospodinjstev se celoten mesečni prihodek nameni za poplačilo stroškov bivanja in za nakup hrane. V marsikaterem gospodinjstvu pa mesečni prihodek ne zadošča niti za poplačilo vseh stroškov. Zlasti to velja za gospodinjstva kjer je zaposlena samo ena oseba oziroma kjer je več otrok. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo prepričani, da sedanja rast cen življenjskih potrebščin znižuje realni dohodek zaposlenih ter vpliva na njihov življenjski standard in možnost vključenosti v družbo. Veča se revščina med zaposlenimi delavci hkrati pa se veča socialna izključenost. Zlasti med otroki.

Spomladanska napoved UMAR za letošnje leto predvideva nadaljnjo rast cen oziroma ohranitev inflacije na visoki ravni. Za leto 2022 UMAR napoveduje  letno inflacijo v višini 5,4 % in povprečno letno inflacijo v višini 6,4 %, pri čemer opozarja na negotove razmere, ki bi lahko občutno vplivale na tako ocenjeno višino do konca leta. Seveda v smislu večje rasti inflacije, kar bo še dodatno zniževalo kupno moč prebivalstva in kvaliteto njihovega življenja.

Upoštevajoč navedeno, predvsem pa upoštevajoč podatke, ki izkazujejo hitro rast cen osnovnih življenjskih potrebščin ter energentov, kar vse  bistveno vpliva na realni dohodek zaposlenih (oziroma prihodek gospodinjstev), ki prejemajo minimalno plačo, predlagamo izredno uskladitev minimalne plače najmanj v višini 8,2 % (od 1.074,43 eur na 1.162,53 eur bruto). Izredna uskladitev minimalne plače bi nesporno prispevala k zagotovitvi minimalnega socialnega standarda zaposlenih v Sloveniji in omilila rast števila revnih zaposlenih ter zmanjšala socialno izključenost ljudi. Zlasti revnih. Hkrati pa bi predlagana izredna uskladitev minimalne plače pomenila, da bi se njena višina približala sedanjim stroškom osnovnih življenjskih potrebščin. S tem pa bi se tudi  približali namenu, ki se želi doseči z veljavnim Zakonom o minimalni plači. 

V pričakovanju čimprejšnje realizacije zgornjega predloga vas lepo pozdravljamo.

Za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije,

Lidija Jerkič, predsednica

 

Nazadnje urejano na 0, 07.07.2022 12:48
Objavljeno v AKTUALNO

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
 
Copyright © 2024 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by