Nedelja 16 Maj 2021

 

USTAVNO SODIŠČE RAZSODILO - TRGOVINE OB NEDELJAH OSTAJAJO ZAPRTE

Depositphotos 26946703_original_trgovina_kopija_mala

 

 

Ustavno sodišče je na pobudo več gospodarskih družb, ki vse izvajajo trgovinsko dejavnost, presojalo zakonsko ureditev odpiralnega časa trgovin, po kateri ob nedeljah in dela prostih dnevih trgovine ne smejo obratovati. O tem vprašanju se je Ustavno sodišče v preteklosti že trikrat izreklo in sprejelo stališče, da gre za objektivni pogoj za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki pa ni prekomeren. Ker se je skozi čas ustavnosodna presoja nekoliko spremenila in izostrila, je Ustavno sodišče ponovno presodilo, ali gre za način izvrševanja pravice do svobodne gospodarske pobude ali pa gre že za poseg vanjo. Sicer je presodilo, da gre za poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude, vendar je zakonodajalec izkazal obstoj javne koristi, tj. varstvo otrok in družinskega življenja ter zagotavljanje tedenskega počitka delavcev. Ustavno sodišče je tako presodilo, da zakonodajalec ni prekomerno posegel v pravico do svobodne gospodarske pobude, saj je uspel uravnotežiti interese vseh vpletenih strani, tako potrošnikov, kot delavcev in izvajalk trgovinske dejavnosti. TAKO SO PRAVICE DELAVCEV PREVLADALE NAD PRAVICAMI KAPITALA.

Ustavno sodišče je presodilo tudi, da izpodbijana zakonska ureditev obratovalnega časa trgovin ni v neskladju s pravico do zasebne lastnine. Urejanje obratovalnega časa namreč pomeni le način uživanja lastnine, za katerega obstajajo razumni razlogi, tj. varstvo otrok in družinskega življenja ter zagotavljanje tedenskega počitka delavcev, ki so v razumni zvezi s socialno funkcijo lastnine, ki jo poudarja Ustava.

V SDTS odločitev ustavnega sodišča pozdravljamo ter poudarjamo, da glede prepovedi nedeljskega dela ne zaznavamo nobenih težav. Kupci so se na to navadili, pa tudi podjetjem to odgovarja, saj primanjkuje tudi trgovskega kadra, dobički in promet pa niso nič manjši, zaprtje trgovin ob nedeljah pa je ljudem tudi omogočilo povsem drugačen življenjski ritem.

Ladi Rožič, generalni sekretar

 

 

 

 Datum: 11. 2. 2021

SPOROČILO ZA JAVNOST!

 

POZIV trgovcem glede preventivnega hitrega testiranja na COVID-19 za zaposlene v trgovinski panogi


Spoštovani!


V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije zaznavamo razburjenje med zaposlenimi v zvezi z obveznostjo testiranja na prisotnost SARS CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri testi) ali PCR metodi, kar je bilo določeno s 3. členom Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Zaposleni dobivajo nejasna navodila, ponekod naj bi organizirali testiranja v podjetjih, drugod zaposlene pošiljajo na javna testiranja. V nekaterih primerih tudi trdijo, da če se delavci ne bodo testirali ne bodo smeli opravljati delovnih obveznosti, grozijo jim celo z izgubo zaposlitve. Podjetja bi se morala bolje pripraviti, ne pa da zaposlenim povzročajo še večji stres. 


V SDTS vztrajamo, da v kolikor je za zaposlenega testiranje obvezno(!) zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (zgoraj omenjeni odlok), potem mora biti testiranje organizirano v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca. Skladno s 14. členom ZVZD-1 zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti. V kolikor se zaposlene preusmerja na javno organizirana cepljenja, pa se mora čas opravljanja testiranja šteti v delovni čas, upoštevati pa se morajo tako čas trajanja morebitne poti na testiranje, čakanje v vrsti in končno tudi izvedba ter polna povrnitev morebitnih nastalih stroškov (potni stroški, itn.).


V SDTS podpiramo vsa prizadevanja v smeri preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, a hkrati opozarjamo, da morajo biti ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na ravni delodajalca v skladu s 5. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) načrtovani pravočasno, in pripravljeni z jasnimi navodili za različne situacije. Nesprejemljivo je, da so delavci v negotovosti zaradi morebitnega sankcioniranja in prelaganja stroškov na njih. Zaposleni zaenkrat nimajo zadovoljivih informacij, tudi ni bilo obrazloženo, zakaj se morajo trgovke in trgovci kar naenkrat testirati, ko se pred tem več mesecev niso rabili. Nedorečeni in neizdelani ukrepi zato zbujajo med zaposlenimi številne dvome in nejasnosti. 


Zaradi vseh naštetih okoliščin pozivamo vodstva podjetij v trgovini, da zagotovite varno izvedbo testiranja ter delavcem zagotovite, da to opravijo kot del delovne obveznosti.  Izražamo pa tudi solidarnost z že zdaj hudo preobremenjenimi zdravstvenimi delavci, ki jih ukrepi vladajočih, tako kot trgovce in trgovke, vse bolj obremenjujejo; v njihovo pripravo  nas ne vključujejo, naših številnih predlogov pa ne upoštevajo. 


Lepo pozdravljeni,


Generalni sekretar

Ladi Rožič                                                                                 

 

Zakon o dohodnini je uvedel možnost, da lahko davčni zavezanci (rezidenti Republike Slovenije) del dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije – SDTS je reprezentativni sindikat in zato možni upravičenec do vaše donacije.

V kolikor ocenjujete, da je SDTS s svojim dosedanjim delom oziroma aktivnostmi opravičil vaše zaupanje lahko del dohodnine, ki ste jo v posameznem letu morali plačati državi, namenite naši organizaciji. Vse kar morate storiti je, da izpolnite in podpišete priloženo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije« in jo izročite vašemu predsedniku sindikalne podružnice SDTS ali pa jo pošljite na vaš pristojni finančni urad.

Takšno zahtevo lahko izpolnijo tudi vaši družinski člani, ki so davčni zavezanci – in niso člani sindikata SDTS.

Davčni organ bo moral upoštevati vse zahteve, ki mu bodo dostavljene. Prepričani smo, da bo SDTS prejeta sredstva iz naslova vaše donacije uporabil namensko za realizacijo programskih nalog, ki bodo v korist vsem zaposlenim.

 Postopek je naslednji:

    1. Izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki je priloga temu dopisu.
  1. Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.
  2. Obrazce za prijatelje in družino lahko fotokopirate.
  3. Izpolnjene obrazce posredujte na vaš pristojni Finančni urad.

Za vašo pozitivno odločitev se vam najlepše zahvaljujemo.

Sindikalni pozdrav!

Generalni sekretar
Ladi Rožič

Attachments:
Download this file (obrazec-dohodnina.pdf)obrazec-dohodnina.pdf[ ]360 Kb89 Downloads

 

V luči vprašanj, ki se pojavljajo z nedavno prakso uvajanja obveznega testiranja na okužbo s COVID 19 na ravni delodajalca v nadaljevanju objavljamo v priponki stališče ZSSS.

Attachments:
Download this file (Obvezno testiranje COVID_mnenje strokovne službe ZSSS.pdf)Obvezno testiranje COVID_mnenje strokovne službe ZSSS.pdf[ ]273 Kb176 Downloads

 

SPOROČILO ZA JAVNOST: DELODAJALCI V TRGOVINAH SKUŠAJO IZIGRATI ZAKON


Primarni namen sprejetega Zakona o dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-1B) je bil ta, da zaposlenim v trgovinah omogočimo en zaslužen prosti dan v tednu, ki bi ga lahko preživeli s svojo družino, sploh v teh težkih časih, ko pogumno skrbijo za nemoteno oskrbo prebivalstva kljub tveganjem za lastno zdravje ob ponovni epidemiji koronavirusa. Nekateri trgovci, med njimi v prvi vrsti Mercator, pa sedaj skušajo to izigrati na način, da s pomočjo določbe, ki ureja neenakomerno razporeditev delovnega časa, zaposlenim določijo delo ob nedeljah, kjer naj bi skrbeli za pripravo naročil ali celo dostavo za namene spletne prodaje. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so nad tem ogorčeni in opozarjajo, da je iznajdljivost delodajalcev pri iskanju pravnih praznin v imenu višjih dobičkov že res tragikomična.


»Saj ne moremo verjeti, da so se delodajalci tega res domislili in da to res nameravajo izvesti, tudi po tem, ko so dobili jasno sporočilo tako s strani zaposlenih kot tudi s strani širše slovenske populacije[1], da si prav vsi zaslužimo vsaj en prosti dan v tednu, ki ga lahko mirno preživimo v družinskem krogu,« poudarja Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Še bolj bode v oči sprenevedanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), saj je razumeti, da omejeni deležniki to namero delodajalcev celo podpirajo, kljub zavedanju, da ne gre zgolj za pravno praznino, temveč za škandalozne poskuse obida namena sprejetega zakona.

 

Prav tako je javnost presunila novica, da bo Trgovinska zbornica Slovenije, ki je nedavno v imenu vseh prodajalk in prodajalcev prevzela priznanje jabolko navdiha, že napovedala ustavni boj za nedeljsko izkoriščanje prav teh istih delavk in delavcev. Dvoličnost tako svoj vrhunec dosega v napovedani zahtevi za oceno ustavnosti in predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, ki ne temelji na družbenih razlogih, pač pa varovanju dobičkov lastnikov kapitala. Nedelje namreč ne ogrožajo trgovinske panoge, ki kljub krizi ohranja stabilnost in dobro finančno kondicijo. Ob tem pa ne gre pozabiti na dejstvo, da je gospodarska primerjava z letom 2019, ki je bilo z vidika dobičkov rekordno leto v panogi, neprimerna za čas krize, v kateri plujemo. Trgovine namreč že več kot desetletje beležijo rast dobičkov, ki se kujejo tudi na račun nizkih plač v najnižjih vrstah. Osnovna plača, določena v tarifni prilogi k veljavni kolektivni pogodbi v I. tarifnem razredu, znaša zgolj 568,69 evrov bruto oziroma kar 371,89 evrov manj (40 %), kot znaša bruto minimalna plača.

 

Dodatno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije sprašujejo, ali gre tukaj zgolj za povračilne ukrepe, ker je volja delavskega razreda zmagala v minulem boju za proste nedelje, in ali so delodajalci res tako zelo željni dobička, da se požvižgajo na bremena, ki jih nalagajo zaposlenim v trgovinski dejavnosti? Ponovno pa se odpira tudi vprašanje, kako lahko takšna podjetja sploh nosijo naziv »Družini prijazno podjetje«, ter ali komisija, ki te certifikate podeljuje, ne vidi ali ne želi videti očitnega antagonizma.

 

Poslano v ukrepanje Trgovinski zbornici Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ekvilib Inštitutu ter v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.


Generalni sekretar

Ladi Rožič[1] Delavci vseh panog so solidarno podprli zaprtje trgovin v nedeljo. Med mnogimi pismi podpore, ki so bila poslana v Državni zbor, so bila tudi pisma sindikatov netrgovinskih dejavnosti, ki so solidarno podprli pravico delavk in delavcev do proste nedelje. Skupaj z delavkami in delavci v trgovinah stojijo tudi delavci v gostinstvu in turizmu, gasilci, kulturni delavci, delavci v industriji ter delavci v javnem sektorju – medicinske sestre, zdravniki in drugo zdravstveno osebje, učitelji in učiteljice, policisti in policistke, zaposleni v domovih za starejše občane in v drugih zavodih. Konec koncev za njimi stojijo praktično vsi prebivalci Slovenije, ki so se že leta 2003 odločili, naj se trgovine v nedeljo zaprejo. To potrjujejo tudi najnovejše javnomnenjske raziskave, ki beležijo porast podpore za zaprtje trgovin v nedeljo. (Vir: Levica.si)

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.