Sobota 29 Januar 2022

glava

 

Prvega julija 2021 so stopile v veljavo nove višine najnižjih osnovnih plač za trgovinsko dejavnost in nove višine povračil stroškov za prehrano med delom ter službenih potovanj v Sloveniji.


V Uradnem listu RS, št. 105/21 so objavljene nove višine najnižjih osnovnih plač (NOP) za posamezne tarifne razrede in nove višine povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v Republiki Sloveniji po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/18 – KPDTS).

 

 1. I.NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE

Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 7. 2021 dalje znašajo:

Tarifni razred

NOP v EUR

I.

Enostavna dela

582,43

II.

Manj zahtevna dela

604,78

III.

Srednje zahtevna dela

640,71

IV.

Zahtevna dela

683,92

V.

Bolj zahtevna dela

762,34

VI.

Zelo zahtevna dela

918,13

VII.

Visoko zahtevna dela

1.094,98

 

 1. II.POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

 

 1. 1.Prehrana med4,48 EUR

 

 1. 2.Službena potovanja v Republiki Sloveniji

6 - 8 ur                                                           6,46 EUR

8 – 12 ur                                                         9,24 EUR

nad 12 ur                                                      18,23 EUR     

 

 

 

Obrazložitev:

 

Skladno s prvim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 - KPDTS) se najnižje osnovne plače od vključno leta 2020 dalje spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I-VI tekočega leta / I-VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2 % letno. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I-VI 21 / I-VI 20 znaša 100,7, zato se najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih za delo opravljeno od 1. 7. 2021 dalje povišajo za 0,7 %.

 

Skladno s 7. členom Tarifne priloge h KPDTS se Povračila stroškov v zvezi z delom, razen nadomestila za ločeno življenje, uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I-VI tekočega leta/I-VI preteklega leta. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I-VI 21 / I-VI 20 znaša 100,7, zato se povračila stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v Republiki Sloveniji povečajo za 0,7 %.

 

__________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Uskladitev NOP in povračil stroškov 2021.pdf)Uskladitev NOP in povračil stroškov 2021.pdf[ ]124 Kb46 Downloads

glava

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE ZA ZAVZETE ZAPOSLENE – 3. DEL«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

 

ČETRTEK, 24. 6. 2021, OD 13.00 DO 16.00 URE

ON-LINE preko aplikacije ZOOM

 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00

Prijava udeležencev

13.00 – 13.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • Kaj so najnižje osnovne plače, kaj je osnovna plača zaposlenega in katere so sestavine plače?
 • Kaj je minimalna plača in kakšne so razlike med minimalno plačo, osnovno plačo zaposlenega in izplačano plačo zaposlenega?
 • Kakšna je ureditev poskusnega dela?

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Komunikacijske veščine za zavzete zaposene – 3. del

 • Kaj je tisto, kar imamo ljudje radi, kaj nas motivira?
 • Zakaj z nekom radi delamo in z nekom drugim manj?
 • Kaj je karizmatično vodenje?
 • Kaj sestavlja kakovostne odnose in kako jih razvijati?

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade d.o.o.

15.30 – 16.00

Razprava in zaključki

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (Prijavnica - 24. 6. 2021.pdf)Prijavnica - 24. 6. 2021.pdf[ ]155 Kb62 Downloads

glava za_spletno_stran

Objavljamo gradivo z izobraževanja na temo Prilagoditev delovnih pogojev za starejše delavce s kroničnimi mišično kostnimi obolenji v dejavnosti trgovine, ki smo ga izvedli 22. 4. 2021.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

Attachments:
Download this file (Prilagoditev delovnih pogojev-starejsi delavci.pdf)Prilagoditev delovnih pogojev-starejsi delavci.pdf[ ]1622 Kb74 Downloads

glava

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE – 2. DEL« v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

 

ČETRTEK, 27. 5. 2021, OD 13.00 DO 16.00 URE ON-LINE preko aplikacije ZOOM

 

 


PROGRAM USPOSABLJANJA

12.45 – 13.00

Prijava udeležencev

13.00 – 13.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

13.30 – 14.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • vodenje evidence delovnega časa
 • povračila stroškov v zvezi z delom
 • ostali prejemki (odpravnina, solidarnostna pomoč, božičnica)

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

14.30 – 15.30

Komunikacijske veščine – 2. del

 

Predava: mag. Edita Krajnović, direktorica, Mediade d.o.o.

15.30 – 16.00

Razprava in zaključki

 

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE

POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z INTERVENTNO ZAKONODAJO

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ ITALIJE«

 

27. 5. 2021, od 13.00 do 16.00 ure on-line preko aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________ Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________ Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________ 6.___________________________________E-naslov:___________________________ 7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                  Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 


Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

glava

 

 

V A B I L O

 

NA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

»IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH

IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«

 

ČETRTEK 25. 3. 2021, OD 9.00 DO 12.00 URE

ON-LINE preko spletne aplikacije ZOOM

 

PROGRAM USPOSABLJANJA

8.45 – 9.00

Prijava udeležencev

9.00 – 9.30

Uvod

Predstavitev projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« in najpomembnejše zakonodajne novosti

 

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS

9.30 – 10.30

Predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije

 • Kakšen je avstrijski plačni model?
 • Kakšna je minimalna plača za leto 2021?
 • Kakšna je plača prodajalca in kakšen je strošek delodajalca za prodajalca?
 • Kakšni so ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije COVID19?

 

Predava: dr. Maria Škof, odvetnica, Odvetniška družba Grilc – Vouk – Škof, Celovec, Avstrija

10.30 – 11.30

Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi (KPDTS) v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih

 • Kakšna je pravica do letnega dopusta?
 • Kakšen je regres za letni dopust za leto 2021?
 • Katero delo se lahko izvaja na praznike in kakšen je dodatek?
 • In še mnogo več...

 

Predava: ga. Karmen Primožič Rupnik, univ. dipl. prav., strokovnjakinja za področje delovnopravne zakonodaje

11.30 – 12.00

Razprava in zaključki

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE »IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA TRGOVINO V PRAKSI V POVEZAVI Z ZAKONOM O DELOVNIH RAZMERJIH IN PREDSTAVITEV DOBRIH POSLOVNIH PRAKS IZ AVSTRIJE«

 

25. 3. 2021, od 9.00 do 12.00 ure on-line preko spletne aplikacije ZOOM

 

Naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________

Davčna številka:__________________ Matična številka:__________________________

Telefon:_________________ E-naslov (OBVEZNO*):_____________________________

Ime in priimek udeležencev:

Ime in priimek udeležencev:

1.___________________________________E-naslov:___________________________

2. __________________________________ E-naslov:___________________________

3.___________________________________E-naslov:___________________________

4. __________________________________ E-naslov:___________________________

5.___________________________________E-naslov:___________________________

6.___________________________________E-naslov:___________________________

7.___________________________________E-naslov:___________________________

8.___________________________________E-naslov:___________________________

 

Datum:                                      Žig:                                 Podpis odgovorne osebe:

 

 

S podpisom potrjujemo, da so prijavljene osebe predstavniki navedenega podjetja. Navedene osebne podatke bomo uporabili izključno za obveščanje prijavljenih na usposabljanje in pošiljanje morebitnih gradiv v zvezi z usposabljanjem.

 

Splošni pogoji: Kotizacije za udeležbo ni! Prijavnico nam lahko pošljete po faksu: 01/43 27 094, po pošti: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. * Povezavo za udeležbo na usposabljanju preko spletne aplikacije ZOOM vam bomo posredovali en dan pred izvedbo usposabljanja, zato je navedba e-naslova obvezna. V primeru, da razpisanega usposabljanja ne izvedemo, vas bomo pravočasno obvestili.

 

 

 

NAPOVEDUJE: Brezplačna usposabljanja, ki bodo sledila bodo potekala 29. 4. 2021, 27. 5. 2021 in 24. 6. 2021, z začetkom ob 13.00 uri. Poleg izvajanja delovnopravne zakonodaje v praksi bo drugi del usposabljanj namenjen pridobitvi komunikacijskih veščin, povezanih z novimi oblikami opravljanja dela.


______________________________________________________________________________________________________________________

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Attachments:
Download this file (PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.3.2021.pdf)PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO USPOSABLJANJE_25.3.2021.pdf[ ]113 Kb113 Downloads

Projekti

Zahtevamo omejitev ročnega premeščanja bremen!

FB-zsss-1200-x-630-tone-1-2-kB--1160x550

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.