uk1

IZJAVA SINDIKATA DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE O PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 2022: BOLJŠE PRIHODNOSTI SI NE BOMO IZVOLILI!

Volilna skrinjica
 
Predsedniške volitve so tik pred vrati in vsak teden lahko v medijih beremo in poslušamo kandidatke in kandidate, ki nas prepričujejo, da so prav oni tisti, ki bodo delovali v našem interesu. Nataša Pirc Musar se v medijih predstavlja kot načelna borka za pravice vsakega in vseh, a všečne predvolilne obljube je treba postaviti v kontekst kandidatkinega preteklega delovanja: kot odvetnica je v več primerih nastopila proti delavstvu in sodelovala v poskusih oteževanja sindikalnega organiziranja in ustrahovanja sindikalistk in sindikalistov.
 
Leta 2018 je podjetje Aktiva čiščenje najelo odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle za utišanje sindikata VIR, ko je ta razkril slabe razmere outsourcanih čistilk, ki so opravljale delo v Šolskem centru Velenje. Sindikat VIR je nato skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov (ZSSS) sklical tiskovno konferenco in javnost opozoril, da poskuša omenjena odvetniška pisarna z ustrahovanjem njihovo delovanje popolnoma onemogočiti.
 
Pirc Musar je sodelovala tudi v primeru Vrtca Jarše leta 2019, ko je tamkajšnja ravnateljica poskušala sindikalni zaupnici Petri Koritnik vročiti izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Kot večletna sindikalna zaupnica je Koritnik aktivno zastopala člane in članice, opozarjala na nepravilnosti ter se potegovala za zaposlene, s čimer je stopila na žulj takratni ravnateljici. Kljub obtožbam in zanikanju odvetnice Pirc Musar, da je Koritnik prejela izredno odpoved zaradi sindikalnega dela, sta pomanjkanje kakršnihkoli dokazov, predvsem pa velika podpora staršev, sodelavcev in otrok vplivali na odločitev sveta vrtca, da je izredno odpoved zavrnil.
 
Najbolj svež napad na sindikalno organiziranje je sledil leta 2020 v Lidlu. Vodstvo podjetja je prek odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle izvajalo pritisk na predsednico sindikata Tjašo Kozole, ki je na koncu dobila odpoved. Razlogi, s katerimi je Lidl utemeljeval redno odpoved delovnega razmerja, so bili kršitve pravil s področja varnosti živil in minimalnih higienskih standardov. Toda treba je razumeti, da so te kršitve posledica Lidlovega poslovnega modela, ki ob nizkih stroških dela zahteva visoko storilnost na račun zdravja delavk in jo je mogoče izpolniti le ob kršitvah pravil. Medtem ko je podjetje Lidl Slovenija vztrajno zavračalo trditve sindikata, da je bila odpoved predsednici povezana z njenim sindikalnim udejstvovanjem, je odvetniška pisarna Pirc Musar odpuščeni predsednici Sindikata Lidl očitala škodovanje ugledu in dobremu imenu podjetja.
 
Pirc Musar je proti sindikalizmu nastopila tudi zasebno. Na Twitterju je komentirala odločitev Sindikata Lidl, ki se je jasno opredelil proti noveli Zakona o vodah in jih okarala, ker so šle “preko meja svoje vloge boja za pravice delavcev,” kar kaže na njeno izjemno ozko razumevanje tako delavskih kot okoljskih bojev.
 
Nataša Pirc Musar dobiva pozornost predvsem zato, ker bi lahko bila prva ženska predsednica Republike Slovenije, kar naj bi bil znak emancipacije in družbenega napredka. A pomembno je, čigave interese ženske, ki kandidirajo za najvišje politične funkcije, zastopajo in zagovarjajo. Pirc Musar si je pravno kariero ustvarila tudi s pritiski na najbolj izkoriščane ženske (čistilke, vzgojiteljice in trgovke). Namesto interesa delavk in delavcev je zagovarjala interese domačega kapitala in tujih korporacij. Hvala lepa za takšno “emancipacijo”!
 
Izjava je izraz nezadovoljstva nad obstoječim sistemom, v katerem izvoljeni predstavniki ljudstva vsakič znova in ne glede na politično pripadnost zastopajo zasebne interese domačega in tujega kapitala. Ne delamo si utvar, da bo za emancipacijo delavstva poskrbel kateri od ostalih kandidatov. Vzemimo na primer kandidata Anžeta Logarja, ki je bil zagovornik davčne razbremenitve bogatih na račun delavstva. Jasno je torej, da si delavke in delavci boljše prihodnosti ne bomo izvolili, ampak si jo bomo morali izboriti sami - z organiziranjem na delovnih mestih in širše. Pri tem so nam lahko zgled prav delavke Lidla, ki so dale jasno vedeti, da želijo, da voda ostane vsem dostopno javno dobro. To so storile, ker razumejo, da se boj za boljše življenje ne konča na delovnem mestu, ampak se nujno nadaljuje tudi onkraj njega. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije bomo še naprej organizirali delavke in delavce ter se skupaj zavzemali za okolju in ljudem prijaznejšo družbo. Predsedniški kandidati kot je Nataša Pirc Musar nam pri tem niso v pomoč.
Objavljeno v Novice

Naj predsednik države spozna tudi sindikalno stran

 Brglez

 

Minuli teden se je na pobudo predsedniškega kandidata, v Domu sindikatov v Ljubljani, s svojo ekipo oglasil predsedniški kandidat dr. Milan Brglez, z željo po izmenjavi pogledov, stališč in pričakovanj. V SDTS smo vedno odprti za sodelovanje in izmenjavo mnenj z vsemi zaintersiranimi ter smo veseli, da si želijo kandidati za predsednika republike spoznati tudi drugo, sindikalno oziroma delavsko stran, ne pa samo predstavnikov kapitala.

Dr. Milanu Brglezu smo v več kot enournem pogovoru, predstavili trenutno stanje v dejavnosti trgovine, vsesplošno nezadovoljstvo delavk in delavcev v panogi in trenutne aktualne aktivnosti sindikata. Generalni sekretar SDTS Ladi Rožič, ki se je pogovora udeležil z nekaterimi sindikalnimi zaupnicami ter zaupniki, je naravnost povedal, da so zaposleni v trgovini tik pred stavko. Dr. Milan Brglez se je v pogovoru pokazal kot človek, ki mu je mar za socialni dialog ter za težave delavk in delavcev ter ohranjanje visoke stopnje sindikalne organiziranosti v Republiki Sloveniji. Ni sadil rožic in obljubljal gradov v oblakih, saj so pristojnosti predsednika države omejene, je pa pozorno poslušal sindikaliste in sindikalistke, veliko spraševal, da bi dobil čim boljšo sliko o razmerah v panogi (in na splošno v svetu dela), ter se strinjal, da so spremembe – med drugim višje plače in boljši delovni pogoji – nujne. Obljubil je svojo pomoč in podporo različnim sindikalnim aktivnostim tam, kjer bo to mogoče. Podprl je tudi idejo, da bi plačevanje sindikalne članarine spet šteli v davčno olajšavo, kar smo nekoč v Sloveniji že poznali, ter obljubil, da si bo za to prizadeval, če bo postal predsednik države.

 

Foto in besedilo:

G. I.

Objavljeno v Novice

Pobuda za uskladitev zneska prehrane za zaposlene

Euro

Ljubljana, 22. 09. 2022

VODSTVOM PODJETIJ

 

ZADEVA: POBUDA  ZA USKLADITEV ZNESKA PREHRANE ZA  ZAPOSLENE PO ZADNJI UREDBI O SPREMEMBAH UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Spoštovani,

v Uradnem listu RS št: 113/2022 z dne 30. 8. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Kot vam je znano povračilo stroškov za prehrano, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delavec prisoten na delu štiri ure ali več, po novem znaša 7,96 EUR. V primeru, ko je delavec prisoten na delu deset ur ali več pa znaša višina, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. Spremembe določene v Uredbi se uporabljajo od 1. 9. 2022, kar bo prvič možno ob izplačilu plač v mesecu oktobru 2022 in dalje.

Delavke in delavci v vašem podjetju so vedno bolj nezadovoljni, saj ob galopirajoči inflaciji, ne morejo več preživeti. Plače katere se niso usklajevale že nekaj let pa ne omogočajo več preživetja. 

Sprejeto 30-odstotno zvišanje povračila stroškov za prehrano po pojasnilih ministrstva sledi povprečni višini rasti povračil stroškov prehrane med delom od leta 2008, ko se je povračilo stroškov prehrane nazadnje usklajevalo.

Ne glede na pogajanja za Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, predlagamo v luči draginjske krize, ki jo občutimo tudi zaposleni, da preučite finančne zmožnosti za uskladitev povračila prehrane zaposlenim na 7,96 EUR, saj sedanji znesek 4,81 EUR ne omogoča več nakupa toplega obroka, za kar je tudi namenjen.

V pričakovanju povratne informacije vas lepo pozdravljam,

Generalni sekretar

Ladi Rožič

Objavljeno v AKTUALNO

»DOVOLJ JE!« SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE (SDTS) PRIČENJA Z ZBIRANJEM PODPISOV PETICIJE ZA VIŠJE PLAČE IN BOLJŠE DELOVNE POGOJE

majica-plače1.png

Ljubljana, 25. 8. 2022

 »DOVOLJ JE!«

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE (SDTS) PRIČENJA Z ZBIRANJEM PODPISOV PETICIJE ZA VIŠJE PLAČE IN BOLJŠE DELOVNE POGOJE

Delavke in delavci, zaposleni v trgovinski dejavnosti, postajajo ob trenutni gospodarski situaciji in pogojih dela vedno bolj nezadovoljni. Galopirajoča inflacija jih postavlja na rob preživetja, nizke plače pa ne zagotavljajo dostojne oblike življenja. Z nizkimi povračili stroškov za prehrano (le 4,81 €) in prevoz na delo (70 % cene mesečne vozovnice) si ne morejo privoščiti niti najbolj osnovnega ter so posledično primorani doplačevati za malico in prevoz.

Dodatno obremenitev predstavljajo vse večje pomanjkanje kadra, bolniške odsotnosti, izčrpanost, ki lahko vodi celo v invalidnost. Zaposlitev v trgovinski dejavnosti mladim ni privlačna, prav tako ne ostalim brezposelnim, saj jim takšni pogoji dela in plača ne predstavljajo izziva ter priložnosti za dostojno življenje.

V času pandemije Covid-19 so bili delavci in delavke ves čas neposredno izpostavljeni okužbam, kljub vsemu pa so v danih razmerah ustvarjali odličen promet brez kakršnega koli dodatka. V prihajajočih mesecih se ponovno napoveduje novi val okužb, trgovci in trgovke pa si ne želijo biti ponovno žrtve sistema in utrpeti škodo ter posledice.

Zakaj peticija?

Namen peticije je, da delodajalcem dokažemo resnost in da ne bomo odstopili od naslednjih zahtev:

  1. VIŠJE PLAČE – Najnižje osnovne plače prodajalcev, skladiščnikov morajo biti brez doplačila do minimalne plače.
  2. POVRAČILO STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM – Znesek mora zagotavljati plačilo toplega obroka in mora znašati 6,12 EUR, kot to določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja oziroma se mora usklajevati z Uredbo.
  3. POLNI POTNI STROŠKI – Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela mora zagotavljati plačilo celotne cene dnevne vozovnice. V primerih, kjer ni mogoče koristi javnega prevoza, naj se delavkam in delavcem zagotovi plačilo kilometrine.
  4. DVIG IN SPREMEMBA IZPLAČILA REGRESA ZA LETNI DOPUST – Regres za letni dopust naj se v celoti izplača v denarni obliki, znašati pa mora najmanj 1400 EUR (oziroma 120 % minimalne plače).
  5. KONEC PREMEŠČANJA V ODDALJENE POSLOVALNICE – V pogodbah o zaposlitvi naj se določi točen kraj opravljanja dela. Delodajalec mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških odsotnosti, dopustov …
  6. UREDITEV DELOVNEGA ČASA – Dosledno upoštevanje Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije: priprava na delo in zaključek dela se morata povsod šteti v delovni čas, prav tako sestanki in izobraževanja. Sistem evidentiranja delovnega časa je treba spremeniti tako, da bo všteta vsaka minuta, ki jo preživimo na delovnem mestu.

Delavcem in delavkam želimo s spremembami zagotoviti boljši življenjski standard, ne zgolj preživetja iz meseca v mesec. V primeru neodziva in morebitne ignorance s strani delodajalcev bomo sindikalne aktivnosti primorani zaostrovati, tudi s stavko.

Vse, ki se jih peticija zadeva, vabimo, da izrazijo podporo s podpisom v svojih delovnih okoljih do 22. septembra 2022.

V priponki prilagamo peticijo, ki jo lahko natisnete in s podpisi podpore posredujete na naš naslov.

 Generalni sekretar

 Ladi Rožič

Dovolj JE

Slika: Pričetek akcije zbiranja podpisov peticije "DOVOLJ JE"

Objavljeno v Novice

Poziv ZSSS Vladi Republike Slovenije za izredno uskladitev minimalne plače

Euro

 

Ljubljana, 7. 7. 2022

Zadeva: Poziv Vladi Republike Slovenije za izredno uskladitev minimalne plače

Spoštovani,

v januarju 2022 je bila, skladno z zakonskimi določbami, opravljena redna uskladitev minimalne plače v višini 4,9 %, kot je znašala letna inflacija v letu 2021. Šlo je za minimalno in najmanjšo možno zakonsko uskladitev minimalne plače in to kljub večkratnim pozivom sindikalnih central, da se naj minimalna plača dvigne za najmanj 10 % in sicer na 1133,35 EUR. Dejstvo je, da izračunana višina minimalnih življenjskih stroškov v višini 613,41 EUR temelji na izračunu iz leta 2017 in ne odraža realne ocene le teh. Zaradi navedenega pa tudi Zakon o minimalni plači ne dosega svojega osnovnega namena.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v obdobju januar – junij 2022 rast cen življenjskih potrebščin, merjena kot letna inflacija, znašala 8,2 %. Na rast cen življenjskih potrebščin najbolj vplivajo rasti cen hrane in tekočih goriv. V obdobju od januar – junij 2022 je rast cen hrane in brezalkoholnih pijač znašala 10,5 %, hrane 10,7 % (kruh 10,9 %, meso 15,2 %, sadje 10,4 %, zelenjava 6,3 % ); prevoza za 10,1 %, rast cen v cen v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo pa 16,9 %. V prvem polletju letošnjega leta je rast cen električne energije znašala 26,8 %, plina 34,6 %, tekočih goriv 57,5 % in bencina za 23,6 %.

Dvig ključnih življenjskih potrebščin tako najbolj vpliva na posameznike z nizkimi dohodki in zaposlene ki prejemajo minimalno plačo ter večji del svojih dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. V velikem številu gospodinjstev se celoten mesečni prihodek nameni za poplačilo stroškov bivanja in za nakup hrane. V marsikaterem gospodinjstvu pa mesečni prihodek ne zadošča niti za poplačilo vseh stroškov. Zlasti to velja za gospodinjstva kjer je zaposlena samo ena oseba oziroma kjer je več otrok. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo prepričani, da sedanja rast cen življenjskih potrebščin znižuje realni dohodek zaposlenih ter vpliva na njihov življenjski standard in možnost vključenosti v družbo. Veča se revščina med zaposlenimi delavci hkrati pa se veča socialna izključenost. Zlasti med otroki.

Spomladanska napoved UMAR za letošnje leto predvideva nadaljnjo rast cen oziroma ohranitev inflacije na visoki ravni. Za leto 2022 UMAR napoveduje  letno inflacijo v višini 5,4 % in povprečno letno inflacijo v višini 6,4 %, pri čemer opozarja na negotove razmere, ki bi lahko občutno vplivale na tako ocenjeno višino do konca leta. Seveda v smislu večje rasti inflacije, kar bo še dodatno zniževalo kupno moč prebivalstva in kvaliteto njihovega življenja.

Upoštevajoč navedeno, predvsem pa upoštevajoč podatke, ki izkazujejo hitro rast cen osnovnih življenjskih potrebščin ter energentov, kar vse  bistveno vpliva na realni dohodek zaposlenih (oziroma prihodek gospodinjstev), ki prejemajo minimalno plačo, predlagamo izredno uskladitev minimalne plače najmanj v višini 8,2 % (od 1.074,43 eur na 1.162,53 eur bruto). Izredna uskladitev minimalne plače bi nesporno prispevala k zagotovitvi minimalnega socialnega standarda zaposlenih v Sloveniji in omilila rast števila revnih zaposlenih ter zmanjšala socialno izključenost ljudi. Zlasti revnih. Hkrati pa bi predlagana izredna uskladitev minimalne plače pomenila, da bi se njena višina približala sedanjim stroškom osnovnih življenjskih potrebščin. S tem pa bi se tudi  približali namenu, ki se želi doseči z veljavnim Zakonom o minimalni plači. 

V pričakovanju čimprejšnje realizacije zgornjega predloga vas lepo pozdravljamo.

Za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije,

Lidija Jerkič, predsednica

 

Objavljeno v AKTUALNO

Vse o varnem delu v času vročinskih valov

Vse o varnem delu v času vročinskih valov na spletni strani www.zssszaupnikvzd.si

Za vas smo na spletni strani ZSSSzaupnikVZD pripravili kompilacijo informacij in nasvetov iz e-novic ZSSS za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu iz let 2017-2022 o delu v času vročinskih valov, ko postanejo neznosne temperature tako na delovnih mestih v prostorih kot na prostem. 

Najdete jih s klikom na naslednje povezave na spletni strani ZSSSzaupnikVZD:

Vročinski vali – delo v prostorih in delo na prostem
     Zdravstvena tveganja zaradi vročine pri delu

      Vročinski val in delo v prostorih
             Sistem nadomeščanja slojev zraka

      Vročinski vali in delo na prostem
             UV indeks in delo na prostem
             Poklicne bolezni zaradi UV sevanja
             Zaščitni ukrepi pred škodljivimi UV sončnimi žarki
             Izobraževalni film "Delo na soncu"

Delo v času vročinskih valov – platforma Heath shield
Kampanja Varno delo na soncu
Kampanja ETUC za zaščito delavcev pred visokimi temperaturami

Sistem nadomeščanja slojev zraka – Varnost in zdravje pri delu (zssszaupnikvzd.si)

Vabljeni k ogledu!

Objavljeno v AKTUALNO

Prodajalke in prodajalci Tuša spisali peticijo: Želimo več, ne le preživeti

Prodajalke in prodajalci Tuša spisali peticijo: Želimo več, ne le preživeti

"Zaradi pomanjkanja zaposlenih smo vedno bolj obremenjeni, povečuje se bolniška odsotnost in izčrpanost, kar posledično vodi v invalidnost," so med drugim spisali zaposleni v Tušu oziroma njihov Sindikat Tuš Slovenije. Na alarmantno stanje opozarjajo tudi drugi. 

https://www.vecer.com/slovenija/prodajalke-in-prodajalci-spisali-peticijo-zelimo-vec-ne-le-preziveti-10288602

Vir: www.vecer.com

 

Objavljeno v Novice

Diskriminacija, za starejše delavce denarja ni

Novice: Diskriminacija, za starejše delavce denarja ni - ljubljana 08.12.08 -  Trgovka, kruh, fot

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je ob vse večjem nezadovoljstvu trgovk in trgovcev oblikoval zahteve za delodajalce.

Nezadovoljstvo zaposlenih v trgovinski dejavnosti je po besedah generalnega sekretarja Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) Ladija Rožiča vse večje, "prišlo je tudi do odkritih zahtev po organizaciji stavke". Kot je opozoril, se dobički in prihodki v dejavnosti krepijo, plače pa ostajajo enake. Oblikovali so več zahtev za delodajalce. Da je nezadovoljstvo veliko, je sindikat preveril s peticijo. "Začeli smo v Engrotušu, nadaljevali pa jo bomo v vseh večjih trgovskih podjetjih po Sloveniji," je na današnji novinarski konferenci pojasnil Rožič. Tina Podbevšek iz Centra za družbeno raziskovanje Cedra je dodala, da je bila akcija zbiranja podpisa doslej zelo uspešna. V dveh tednih so zbrali 640 podpisov, nekaj jih še čakajo. Ob tem se je Sindikat Tuš Slovenija številčno okrepil za 50 odstotkov, kar je po njenih besedah izjemen uspeh. Do njih sicer prihajajo informacije, da poslovodje v nekaterih trgovinah peticije mečejo v smeti, da bi preprečili, da bi jih delavci podpisali, kar po besedah Podbevškove ostro obsojajo. "Spet drugje pa so poslovodje trgovke in trgovce podprle in se tudi same podpisale. Pogovarjanje med delavci je ključno, da sindikat postane močan," je dejala. Sindikalisti za dvig plače, povračila stroškov, regres... SDTS je zaradi nezadovoljstva v panogi oblikoval več zahtev, ki so jih naslovili na delodajalske organizacije. Zahtevajo dvig osnovne plače, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače. Prav tako zahtevajo povračilo polnih potnih stroškov, regres za letni dopust v višini najmanj 1500 evrov. "Čeprav smo letos dobili 250 evrov višji regres, je bil ta še vedno izplačan 45 odstotkov na Tuševo kartico, 55 odstotkov v denarni obliki. Jasno je, da zahtevamo celoten regres v denarni obliki," je poudarila predsednica Sindikata Tuš Slovenija Mirjana Janjić. Prav tako mora biti v pogodbi o zaposlitvi točno določen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi eventualne odsotnosti zaradi bolniških, dopustov itd., zahteva sindikat. Delodajalci morajo, kot so še poudarili, dosledno upoštevati kolektivne pogodbe dejavnosti. "Da je trgovinska dejavnost ena največjih v državi, ni treba pojasnjevati. Leta 2021 je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 90.357 delavcev, lani je ustvarila 1,3 milijarde evrov čistega dobička, kar je enkrat več kot leto prej. Prihodki od prodaje so na letni ravni narasli za 25,1 odstotka, brez trgovine z motornimi gorivi pa 5,5 odstotka. Promet se je povečal, dobički so se povečali, plače pa ostajajo iste," je bil kritičen Rožič. Ob tem je po njegovih besedah zaposlenih iz leta v leto manj, vseskozi pa se odpirajo novi trgovski centri. "Denar za centre je, za trgovine je, za plače zaposlenih ga pa ni," je ponovil. Najhuje je po njegovih besedah v maloprodaji. trgovina nakupovanje živila | Avtor: Profimedia Profimedia Delavci opozarjajo na diskriminacijo in kršitve zakonodaje V številnih podjetjih morajo zaradi pomanjkanja delavcev skrajševati obratovalne čase, ob čemer je Rožič opozoril, da prihaja do odkrite in direktne diskriminacije, saj podjetja novim delavcem ponudijo višje plače. Delavci, ki so oškodovani najbolj, so starejši delavci, ki imajo veliko izkušenj. "Dogaja se celo to, da imajo študentje brez delovnih izkušenj višje urne postavke kot zaposleni," je dejal in pozval k takojšnji odpravi te diskriminacije. Prav tako po Rožičevih besedah zaradi pomanjkanja kadra prihaja do drugih kršitev delovne zakonodaje. "Delavci ne smejo na malico, prepovedujejo jim in odpovedujejo že dogovorjene letne dopuste, jih kličejo na osebne telefone, ko so prosti, z zahtevo, naj pridejo na delo," je naštel. Letos se bo upokojilo veliko število trgovk in trgovcev, samo v enem izmed večjih podjetij 600. Po trenutno veljavni kolektivni pogodbi je, kot je dodal Rožič, osnovna plača prodajalke 640,71 evra bruto, kar je po njegovem absurd. "Res je, da delavci ne dobijo tako nizke plače, ker jim mora delodajalec skladno z zakonodajo izplačevati 1074 evrov in do tega zneska doplačujejo," je dejal. Tudi Andraž Mali iz Centra za družbeno raziskovanje Cedra je dejal, da trgovska podjetja gledajo le na dobičke, ki jih dosegajo na eni strani s pritiskom na dobavitelje ali na drugi strani s pritiski na zaposlene. "Tu sta predvsem gonilni sili diskontni verigi Lidl in Hofer, ki temeljita na nizkih cenah in zelo visoki intenzivnosti dela, ki je posledica sistematičnega manjka kadra v poslovalnicah. Temu modelu pa vse bolj sledijo tudi ostale, bolj tradicionalne trgovske verige v Sloveniji," je pojasnil. Janjićeva je pozvala vse zaposlene v trgovinah, naj se pridružijo podpisovanju peticije, saj bodo skupaj močnejši. "Če ne bomo stopili skupaj, bomo čez 10 let v še slabšem položaju, kot smo danes," je posvarila.

Več na: https://www.zurnal24.si/slovenija/nezadovoljni-sindikalisti-postavili-te-zahteve-388922?fbclid=IwAR21tqT1ee04GNA9tPX084asqN9EfAOR5jYIIhqroijR74NdyH2euJvF1YI - www.zurnal24.si

Vir: www.zurnal24.si

 

Objavljeno v Novice

Nezadovoljstvo trgovskih delavcev: denar za centre in trgovine je, za plače zaposlenih ga pa ni

Sindikat ob vse večjem nezadovoljstvu trgovk in trgovcev oblikoval zahteve za delodajalce
 

Nezadovoljstvo zaposlenih v trgovinski dejavnosti je po besedah Ladija Rožiča iz sindikata delavcev trgovine vse večje, "prišlo je tudi do odkritih zahtev po organizaciji stavke". Opozoril je, da se dobički v panogi krepijo, plače pa ostajajo enake.

Da je nezadovoljstvo med trgovskimi delavci veliko, je sindikat preveril s peticijo. "Začeli smo v Engrotušu, nadaljevali pa jo bomo v vseh večjih trgovskih podjetjih po Sloveniji," je na novinarski konferenci pojasnil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) Ladi Rožič. Tina Podbevšek iz Centra za družbeno raziskovanje Cedra je dodala, da je bila akcija zbiranja podpisa doslej zelo uspešna. V dveh tednih so zbrali 640 podpisov, nekaj jih še čakajo. Ob tem se je Sindikat Tuš Slovenija številčno okrepil za 50 odstotkov, kar je po njenih besedah izjemen uspeh. Do njih sicer prihajajo informacije, da poslovodje v nekaterih trgovinah peticije mečejo v smeti, da bi preprečili, da bi jih delavci podpisali, kar po besedah Podbevškove ostro obsojajo. "Spet drugje pa so poslovodje trgovke in trgovce podprle in se tudi same podpisale. Pogovarjanje med delavci je ključno, da sindikat postane močan," je dejala.

SDTS je zaradi nezadovoljstva v panogi oblikoval več zahtev, ki so jih naslovili na delodajalske organizacije. Zahtevajo dvig osnovne plače, ki ne sme biti nižja od zakonsko določene minimalne plače. Prav tako zahtevajo povračilo polnih potnih strokov, regres za letni dopust v višini najmanj 1500 evrov. "Čeprav smo letos dobili 250 evrov višji regres, je bil ta še vedno izplačan 45 odstotkov na Tuševo kartico, 55 odstotkov v denarni obliki. Jasno je, da zahtevamo celoten regres v denarni obliki," je poudarila predsednica Sindikata Tuš Slovenija Mirjana Janjić. Prav tako mora biti v pogodbi o zaposlitvi točno določen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških dopustov, dopustov itd., zahteva sindikat. Delodajalci morajo, kot so še poudarili, dosledno upoštevati kolektivne pogodbe dejavnosti.

"Da je trgovinska dejavnost ena največjih v državi, ni treba pojasnjevati. Leta 2021 je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 90.357 delavcev, lani je ustvarila 1,3 milijarde evrov čistega dobička, kar je enkrat več kot leto prej. Prihodki od prodaje so na letni ravni narasli za 25,1 odstotka, brez trgovine z motornimi gorivi pa 5,5 odstotka. Promet se je povečal, dobički so se povečali, plače pa ostajajo iste," je bil kritičen Rožič. Ob tem je po njegovih besedah zaposlenih iz leta v leto manj, vseskozi pa se odpirajo novi trgovski centri. "Denar za centre je, za trgovine je, za plače zaposlenih ga pa ni," je ponovil. Najhuje je po njegovih besedah v maloprodaji.

Diskriminacija delavcev, omejevanje malice, odpovedovanje letnih dopustov

V številnih podjetjih morajo zaradi pomanjkanja delavcev skrajševati obratovalne čase, ob čemer je Rožič opozoril, da prihaja do odkrite in neposredne diskriminacije, saj podjetja novim delavcem ponudijo višje plače. Delavci, ki so oškodovani najbolj, so starejši delavci, ki imajo veliko izkušenj. "Dogaja se celo to, da imajo študentje brez delovnih izkušenj višje urne postavke kot zaposleni," je dejal in pozval k takojšnji odpravi te diskriminacije.

Prav tako po Rožičevih besedah zaradi pomanjkanja kadra prihaja do drugih kršitev delovne zakonodaje. "Delavci ne smejo na malico, prepovedujejo jim in odpovedujejo že dogovorjene letne dopuste, jih kličejo na osebne telefone, ko so prosti, z zahtevo, naj pridejo na delo," je naštel. Rožič je ob tem dodal, da se bo letos upokojilo veliko število trgovk in trgovcev. Samo v enem izmed večjih podjetij 600, je dejal. Po trenutno veljavni kolektivni pogodbi je, kot je dodal Rožič, osnovna plača prodajalke 640,71 evra bruto, kar je po njegovem absurd. "Res je, da delavci ne dobijo tako nizke plače, ker jim mora delodajalec skladno z zakonodajo izplačevati 1074 evrov in do tega zneska doplačujejo," je dejal.

V Cedri opozarjajo predvsem na diskontne verige

Tudi Andraž Mali iz Centra za družbeno raziskovanje Cedra je dejal, da trgovska podjetja gledajo le na dobičke, ki jih dosegajo na eni strani s pritiskom na dobavitelje ali na drugi strani s pritiski na zaposlene. "Tu sta predvsem gonilni sili diskontni verigi Lidl in Hofer, ki temeljita na nizkih cenah in zelo visoki intenzivnosti dela, ki je posledica sistematičnega manjka kadra v poslovalnicah. Temu modelu pa vse bolj sledijo tudi ostale, bolj tradicionalne trgovske verige v Sloveniji," je pojasnil.

Mirjana Janjić je pozvala vse zaposlene v trgovinah, naj se pridružijo podpisovanju peticije, saj bodo skupaj močnejši. "Če ne bomo stopili skupaj, bomo čez 10 let v še slabšem položaju, kot smo danes," je posvarila.

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/nezadovoljstvo-trgovskih-delavcev-denar-za-centre-in-trgovine-je-za-place-zaposlenih-ga-pa-ni/632746?fbclid=IwAR39k3QrBlK0x37jXu5bBmHAaugzx8Xhmf5DahxuddodOojKOXySBQQSBkM

Vir: www.rtvslo.si

 

Objavljeno v Novice

http://www.sindikat-sdts.si/DA BI KUPEC LAHKO BIL KRALJ TRGOVEC NE SME BITI REVEŽ!

Naši podatki

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Davčna številka: 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si
Copyright © 2022 Sindikat delavcev trgovine Slovenije . All Rights Reserved. Designed by