Torek 26 Maj 2020

 

 

Datum: 30. april 2020

 

Javna zahvala slovenski politiki ob podpori poslanice ob prazniku dela: Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije

                                                                                                                

POBUDA ZA TRAJNO ZAPRTJE TRGOVIN OB NEDELJAH

Sindikat delavcev trgovine Slovenije je 28. aprila javno objavil svojo prvomajsko poslanico s pobudo za zaprtje trgovin ob nedeljah tudi v času po krizi COVID-19, saj smo minuli mesec kot narod že dokazali, da nedeljsko obiskovanje trgovin ni nujno potrebno, ampak ravno obratno. Poslanico so podprli v stranki Levica in napovedali, da bodo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o trgovini. S to bodo predlagali, da trgovine tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. Predlog je na Twitterju danes podprl tudi predsednik vlade Janez Janša.

  Twit

Sindikat delavcev trgovine Slovenije se ob tem zahvaljuje slovenski politiki za podporo. Verjamemo, da bomo skozi skupni dialog z vsemi socialnimi partnerji in ob podpori politike uspeli zagotoviti boljše delovne pogoje za vse slovenske trgovce in trgovke. Čaka nas težko obdobje ponovnega postavljanja gospodarstva na noge in oblikovanje nove realnosti življenja ob epidemiji COVID-19. Prav zato je danes pravi čas, da zgradimo zdrave temelje za delo v prihodnje, kjer bodo pravice delavcev postavljene na prvo mesto.

Naj bo to razmišljanje torej vabilo tudi vsem Slovenkam in Slovencem, da v prihajajočih prazničnih dneh namenite nekaj svoje pozornosti tudi tistim, ki svoje zdravje in čas tvegajo za nas. Poleg zdravstvenih delavcev so trgovke in trgovci izpostavljeni največjim tveganjem, zato spoštujmo njihove pravice in delo. Namesto množičnega kurjenja kresov in delavskih budnic pokažite letos solidarnost na sebi lasten način. S tem, ko boste tudi s svojimi dejanji podpirali zaprtje trgovin in trgovskih centrov ob nedeljah, boste zanje naredili veliko.

Prijetne prvomajske praznike voščim in ostanite zdravi še naprej.

 

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

Priloga:

 • Poslanica SDTS ob prazniku dela, 28. april 2020.

 

 

Attachments:
Download this file (SDTS_javna-zahvala-politiki_prvomajska_poslanica.pdf)SDTS_javna-zahvala-politiki_prvomajska_poslanica.pdf[ ]201 Kb11 Downloads
Download this file (SDTS_prvomajska_poslanica.pdf)SDTS_prvomajska_poslanica.pdf[ ]463 Kb39 Downloads

 

 

Datum: 28. april 2020

 

Poslanica ob prazniku dela: Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije

                                                                                                                

POBUDA ZA TRAJNO ZAPRTJE TRGOVIN OB NEDELJAH

 

Prvi maj, mednarodni praznik dela, je pred vrati. Praznik delavcev je postal eden najpomembnejših praznikov po drugi svetovni vojni, predstavlja simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. Ta dan je postal emblem boja za pravice delavcev po vsem svetu, danes pa ob pandemiji COVID-19 prevzema še globlji pomen. Številni delavci so namreč prav v teh težkih časih izpostavljeni največjemu zdravstvenemu tveganju, pogosto na račun kapitalističnega kolesja, ki žene naše gospodarstvo in se ne ozira na malega človeka. Delo danes pogosto poteka v zelo stresnih in nenazadnje tudi fizično težkih delovnih pogojih, zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pozivamo Slovenijo, da za trenutek postane in se uzre v prihodnost, ki jo želi nuditi našemu delavskemu razredu. V tem duhu je Sindikat delavcev trgovine Slovenije oblikoval svojo prvomajsko poslanico s pobudo za zaprtje trgovin ob nedeljah tudi v času po krizi COVID-19, saj smo minuli mesec kot narod že dokazali, da nedeljsko obiskovanje trgovin ni nujno potrebno, ampak ravno obratno.

Delo v trgovinah postaja čedalje težje. Vedno bolj zahtevne stranke, vse napornejši urniki ob zlorabah zakonskih določb glede neenakomerne razporeditve delovnega časa in življenje v negotovosti, ki ne omogoča kakovostne organizacije zasebnega življenja ter prostega časa, zaznamujejo vsakdan številnih zaposlenih v trgovini. Ob nedeljah odprte trgovine zanje pomenijo veliko obremenitev, predvsem pa jim jemljejo dragocen čas, ki bi ga lahko aktivno preživeli s svojimi družinami. Nedeljsko delo negativno vpliva na osnovne funkcije, ki jih otrokom zagotavlja družina. Sprememba bi zagotavljala posameznikom, da uresničujejo svoje pravice, hkrati pa dolžnosti, ki jih imajo kot starši do lastnih otrok. Nedelja je prav tako gospodov dan, ko so številne aktivnosti namenjene duhovnemu razvoju ali pa zgolj preprostemu skupnemu preživljanju prostega časa. Vse preveč smo se navadili na nakupovanje ob nedeljah, namesto da bi šli na izlet v naravo, se udejstvovali v športnih aktivnostih, se družili s prijatelji in bližnjimi. Z vidika družbe gre za precejšnjo socialno škodo, saj družine odvrača od kakovostnega sobivanja, namesto pozitivnih vrednot pa spodbuja brezglavo potrošništvo.

Nekatere druge evropske države že uveljavljajo izjeme pri nedeljskih delovnih časih, kot so skrajšan delovni čas, delo vsako drugo nedeljo ali določitev nekaterih trgovin, ki so odprte tudi ob nedeljah. Kljub takim omejitvam pa njihovi trgovinski sistemi delujejo na zglednem nivoju. Tudi v Sloveniji smo v preteklosti že izkazali podporo delavcem. Spomnimo na referendum iz leta 2003, na katerem je večina volivcev podprla predlog za zaprtje trgovin ob nedeljah. Prav tako pa smo pozitivno spremembo, s podporo ljudstva, dosegli v času kriznih razmer, povezanih s COVID-19, ko trgovine ostajajo ob nedeljah zaprte. Zakaj ne bi ostalo tako tudi v prihodnje, ko se zdravstvena kriza umiri? Verjamemo namreč, da smo Slovenci sočuten narod, ki zna stopiti skupaj in pomagati najšibkejšim članom družbe. Če lahko torej trgovkam in trgovcem po Sloveniji nudimo podporo, bomo to tudi storili.

Vsaj en prost dan v tednu bi delavcem veliko pomenil, prav tako pa bi prinesel koristi delodajalcem:

- delodajalci bi lahko upravičeno postali družinam prijazna podjetja;

- lažje razporejanje delavcev ter lažje načrtovanje urnika brez predolgih in neurejenih delovnih časov, kar vse krši sedanjo delovnopravno ureditev;

- delavci bi lahko imeli vsaj en vikend na mesec prosto, kar je sedaj praktično nemogoče;

- varčevanje z električno energijo in vodo ter drugimi stroški.

Naj bo to razmišljanje torej vabilo, da v prihajajočih prazničnih dneh namenite nekaj svoje pozornosti tudi tistim, ki svoje zdravje in čas tvegajo za nas. Poleg zdravstvenih delavcev so trgovke in trgovci izpostavljeni največjim tveganjem, zato spoštujmo njihove pravice in delo. Namesto množičnega kurjenja kresov in delavskih budnic pokažite letos solidarnost na sebi lasten način. S tem, ko boste tudi s svojimi dejanji podpirali zaprtje trgovin in trgovskih centrov ob nedeljah, boste zanje naredili veliko.

S tem v mislih Sindikat delavcev trgovine Slovenije naznanja pobudo za zaprtje trgovin ob nedeljah in s to poslanico poziva Vlado Republike Slovenije k ukrepanju, ob tem pa verjame v podporo slovenskega ljudstva.

Prijetne prvomajske praznike voščim in ostanite zdravi še naprej.

 

Generalni sekretar

Ladi Rožič

Attachments:
Download this file (STDS_prvomajska_poslanica.pdf)STDS_prvomajska_poslanica.pdf[ ]115 Kb20 Downloads

 

Povzetek intervencijskega korona1 zakona

 

Za lažje razumevanje smo vam pripravili povzetek prvega korona zakona:

1. BOLNIŠKI STALEŽ

Za vsakega delavca, ki bo šel v bolniški stalež, bo od 1. dne dalje krila nadomestilo država. To velja za vse oblike bolniške odsotnosti.

2. ZAPOSLENI, KI DELAJO

 • Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za april in maj 2020 plačala država.
 • Vsi, ki delajo, se lahko nadejajo KRIZNEGA DODATKA:

a) Javni uslužbenci, ki delajo: upravičeni do 100% urne postavke osnovne plače, ki ga določi predstojnik
b) Vsakemu zaposlenemu v zasebnem sektorju, ki dela: izplačilo najmanj 200 € (oproščeno davkov in prispevkov). POGOJ: da plača posameznega upravičenca ne presega 3 x minimalne plače.

3. ČAKANJE NA DOMU

Plačilo nadomestil in prispevkov za čas čakanja na domu je prevzela država za 2 meseca in to za:

 • zaposlene v podjetjih, ki jih delodajalec v skladu z zakonom napoti na čakanje na delo doma; na delo jih lahko pozove do 7 dni v mesecu
 • za posameznike, ki ne morejo delati zaradi višje sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje meje,...).

Povračilo države je v višini 80% bruto plače, vendar ne manj kot minimalna plača, in največ 1.172,00 € neto. Delodajalec mora delavcu izplačati najmanj minimalno plačo oziroma nadomestilo, ki znaša 80% njegove plače.

Čakanje je lahko maksimalno 3 mesece, delavca se lahko napoti na čakanje do 31.5.2020. Delodajalec se zavezuje, da bo delavec zaposlen vsaj še za enako obdobje kot bo za delavca na čakanju prejel plačilo s strani države.

POGOJ:

 • podjetje mora dokazati, da je prišlo do 20% upada prihodkov v 1. polletju v primerjavi z 1. polletjem leta 2019 in
 • da v 2. polletju niso dosegli več kot 50% rast prihodkov v primerjavi z 2. polletjem leta 2019.

V nasprotnem primeru bodo zavezani vrniti dobljena sredstva.

Zakon velja od 13.3. 2020 dalje.

Za predmetno pomoč morajo podjetja podati elektronsko vlogo na ZRSZ.

Podjetja se morajo v zameno za pomoč države odpovedati:

 • dividendam
 • nagradam upravi
 • izplačila iz naslova poslovne uspešnosti

V primerih, ko ima podjetje le 1 zaposlenega in mu ne more zagotoviti dela vsaj za 50% delovni čas, ga lahko napoti na čakanje na domu.

4. VELIKE DRUŽINE

 • s 3 otroci bodo upravičene do mesečne pomoči v višini 100 €
 • s 4 otroci bodo upravičene do mesečne pomoči v višini 200 €

5. SAMOZAPOSLENI

So upravičeni do temeljnega dohodka:

 • za april v višini 350,00 € in
 • za maj v višini 700,00 €

dokazati pa morajo, da imajo v marcu izpad dohodka vsaj 25% v primerjavi s februarjem in aprila vsaj 50% v primerjavi s februarjem. To storijo tako, da izpolnijo elektronsko vlogo/prijavo/izjavo, ki je dostopna v javnih evidencah.

To NE VELJA za tiste, ki delajo po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi, za dolžnike. V kolikor bodo zlorabili pomoč, jo bodo zavezani vrniti.

6. UPOKOJENCI

So upravičeni do posebnega enkratnega dodatka, če je njihova pokojnina nižja od 700€ in sicer:

 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 € = 300,00 evrov,
 • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01€ do 600,00 € = 230,00 evrov,
 • in uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00€ = 130,00 eurov.

 

 

 

Datum: 9. 4. 2020

 

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE ZAHTEVA ZVIŠANJE KRIZNEGA DODATKA ZA NAJBOLJ OGROŽENE SKUPINE DELAVCEV NA 500 EUR

Poziv vodstvenim kadrom v trgovinski dejavnosti, da pokažejo svoje plačilne liste!

 

V državnem zboru je bil sprejet mega zakon ‒ Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID -19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki določa, da delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Do dodatka so torej upravičeni vsi delavci v zasebnem sektorju ne glede na dejansko izpostavljenost koronavirusu. Zakon tako enači delavce, ki delajo v varnem zavetju svojih domov (delo od doma), in delavce, ki morajo redno prihajati na delovna mesta, kamor sodijo tudi vsi zaposleni v trgovinski dejavnosti, lekarnah in bencinskih servisih. Slednje kategorije zaposlenih so namreč neprimerljivo bolj izpostavljene tveganjem, zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije od odločevalcev zahtevamo zvišanje omenjenega dodatka na način, da bo ta primerno nagradil najbolj ogrožene skupine delavcev.

 

Zaposleni v trgovini tako kot številni drugi delavci, ki danes redno odhajajo na svoja delovna mesta zaradi narave dela, so neprimerljivo bolj izpostavljeni tveganjem za svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih. Prav zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pričakujemo, da bodo vsa trgovska podjetja, ki obratujejo v času krize, predvsem pa trgovine, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo, lekarne v zasebni lasti in bencinski servisi delavcem izplačale višje krizne dodatke, in sicer 500,00 EUR neto. Prav tako pričakujemo primerno prilagoditev omenjenih kriznih dodatkov s strani odločevalcev, in sicer najkasneje v sklopu drugega svežnja protikriznih ukrepov.

 

Kako v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije upravičujemo svojo zahtevo?

 

Zakon o interventnih ukrepih (33. člen) določa, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2) v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija. Kaj to pomeni za delodajalce, prikazujemo v spodnji razpredelnici.

 

Ta prikazuje, da je delodajalec že pri plači 1.000,00 € bruto razbremenjen prispevkov v višini več kot 200,00 €. Višja, kot je plača, večje so razbremenitve. Pri plači 2.000,00 € bruto znaša razbremenitev že skoraj 500,00 €, pri plači 3.000 € pa že več kot 700,00 €.

 

Ta ukrep omogoča, da delodajalci svojim najbolj obremenjenim kadrom, ki požrtvovalno delajo za dobrobit celotne slovenske skupnosti, izplačajo človeka vreden dodatek 500,00 €. Sploh delodajalci v trgovinski dejavnosti, kjer trenutno ne beležijo upada prometa ali s tem povezanih likvidnostnih težav, bi morali takšne ukrepe sprejeti prostovoljno, odločevalci pa naj jih ob tem podprejo oz. to zakonsko uredijo v drugem svežnju interventnih ukrepov.

 

 

 

Povsem nehigienično bi bilo, da zaradi državne pomoči podjetja kujejo dobičke na račun zaposlenih, zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pričakujemo primerno ukrepanje tako delodajalcev v trgovinski dejavnosti kot tudi odločevalcev. V nasprotnem primeru pa pozivamo delodajalce v trgovinski dejavnosti, da razkrijejo plačilne liste vodstvenih kadrov in tako omogočijo javno primerjavo plač tistih, ki so danes najbolj ogroženi in delajo v prvi bojni liniji, ter plače najvišjih članov uprave, ki delo opravljajo od doma in so tako tveganjem izpostavljeni v precej manjši meri.

 

 

Poslano v ukrepanje Trgovinski zbornici Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vladi Republike Slovenije ter v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, Inšpektoratu RS za delo, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, zainteresirani javnosti in medijem.

 

Generalni sekretar

Ladi Rožič

 

 

Attachments:
Download this file (09-04-2020-SDTS-zvišanje kriznega dodatka.pdf)09-04-2020-SDTS-zvišanje kriznega dodatka.pdf[ ]230 Kb55 Downloads

 

 

SINDIKAT ZAHTEVA ODGOVORE MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO; POSLANA TUDI POBUDA ZA DOPOLNITEV KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na Sindikat delavcev trgovine Slovenije naslovilo sporočilo, kjer zagovarjajo obstoječo spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, nove spremembe pa očitno ne načrtujejo. Odlok še vedno zagovarjajo z omogočanjem daljšega časovnega intervala opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem manjšo koncentracijo kupcev, ob tem pa ne odgovarjajo na nobeno od drugih zastavljenih vprašanj s strani sindikata, kjer pojasnjujemo, zakaj ta ni ustrezen oz. ne služi svojemu namenu. Na zahtevo po dodatnem pojasnilu, ali so kršitve Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu danes res že postale sprejemljiva norma, pa na sindikatu do 8. ure, 25. 3. 2020, nismo prejeli odgovora. Inšpektorat RS za zdravje striktno preverja spoštovanje odloka, pri čemer iz terena pridobivamo povratne informacije, da zdravstvenega stanja zaposlenih in spoštovanja delovnopravne zakonodaje ob tem nihče ne preverja zares.

 

Celotno sporočilo objavljamo v priponki.

Attachments:
Download this file (SDTS-kolektivna-pogodba.pdf)SDTS-kolektivna-pogodba.pdf[ ]118 Kb75 Downloads

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.