Ponedeljek 18 Januar 2021

 

Zakon o dohodnini je uvedel možnost, da lahko davčni zavezanci (rezidenti Republike Slovenije) del dohodnine namenijo za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije – SDTS je reprezentativni sindikat in zato možni upravičenec do vaše donacije.

V kolikor ocenjujete, da je SDTS s svojim dosedanjim delom oziroma aktivnostmi opravičil vaše zaupanje lahko del dohodnine, ki ste jo v posameznem letu morali plačati državi, namenite naši organizaciji. Vse kar morate storiti je, da izpolnite in podpišete priloženo »Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije« in jo izročite vašemu predsedniku sindikalne podružnice SDTS ali pa jo pošljite na vaš pristojni finančni urad.

Takšno zahtevo lahko izpolnijo tudi vaši družinski člani, ki so davčni zavezanci – in niso člani sindikata SDTS.

Davčni organ bo moral upoštevati vse zahteve, ki mu bodo dostavljene. Prepričani smo, da bo SDTS prejeta sredstva iz naslova vaše donacije uporabil namensko za realizacijo programskih nalog, ki bodo v korist vsem zaposlenim.

 Postopek je naslednji:

    1. Izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki je priloga temu dopisu.
  1. Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno izjavo, bo davčna uprava kot veljavno upoštevala tisto, ki jo je prejela zadnjo.
  2. Obrazce za prijatelje in družino lahko fotokopirate.
  3. Izpolnjene obrazce posredujte na vaš pristojni Finančni urad.

Za vašo pozitivno odločitev se vam najlepše zahvaljujemo.

Sindikalni pozdrav!

Generalni sekretar
Ladi Rožič

Attachments:
Download this file (obrazec-dohodnina.pdf)obrazec-dohodnina.pdf[ ]360 Kb5 Downloads

 

SPOROČILO ZA JAVNOST: DELODAJALCI V TRGOVINAH SKUŠAJO IZIGRATI ZAKON


Primarni namen sprejetega Zakona o dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-1B) je bil ta, da zaposlenim v trgovinah omogočimo en zaslužen prosti dan v tednu, ki bi ga lahko preživeli s svojo družino, sploh v teh težkih časih, ko pogumno skrbijo za nemoteno oskrbo prebivalstva kljub tveganjem za lastno zdravje ob ponovni epidemiji koronavirusa. Nekateri trgovci, med njimi v prvi vrsti Mercator, pa sedaj skušajo to izigrati na način, da s pomočjo določbe, ki ureja neenakomerno razporeditev delovnega časa, zaposlenim določijo delo ob nedeljah, kjer naj bi skrbeli za pripravo naročil ali celo dostavo za namene spletne prodaje. V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so nad tem ogorčeni in opozarjajo, da je iznajdljivost delodajalcev pri iskanju pravnih praznin v imenu višjih dobičkov že res tragikomična.


»Saj ne moremo verjeti, da so se delodajalci tega res domislili in da to res nameravajo izvesti, tudi po tem, ko so dobili jasno sporočilo tako s strani zaposlenih kot tudi s strani širše slovenske populacije[1], da si prav vsi zaslužimo vsaj en prosti dan v tednu, ki ga lahko mirno preživimo v družinskem krogu,« poudarja Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije. Še bolj bode v oči sprenevedanje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), saj je razumeti, da omejeni deležniki to namero delodajalcev celo podpirajo, kljub zavedanju, da ne gre zgolj za pravno praznino, temveč za škandalozne poskuse obida namena sprejetega zakona.

 

Prav tako je javnost presunila novica, da bo Trgovinska zbornica Slovenije, ki je nedavno v imenu vseh prodajalk in prodajalcev prevzela priznanje jabolko navdiha, že napovedala ustavni boj za nedeljsko izkoriščanje prav teh istih delavk in delavcev. Dvoličnost tako svoj vrhunec dosega v napovedani zahtevi za oceno ustavnosti in predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, ki ne temelji na družbenih razlogih, pač pa varovanju dobičkov lastnikov kapitala. Nedelje namreč ne ogrožajo trgovinske panoge, ki kljub krizi ohranja stabilnost in dobro finančno kondicijo. Ob tem pa ne gre pozabiti na dejstvo, da je gospodarska primerjava z letom 2019, ki je bilo z vidika dobičkov rekordno leto v panogi, neprimerna za čas krize, v kateri plujemo. Trgovine namreč že več kot desetletje beležijo rast dobičkov, ki se kujejo tudi na račun nizkih plač v najnižjih vrstah. Osnovna plača, določena v tarifni prilogi k veljavni kolektivni pogodbi v I. tarifnem razredu, znaša zgolj 568,69 evrov bruto oziroma kar 371,89 evrov manj (40 %), kot znaša bruto minimalna plača.

 

Dodatno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije sprašujejo, ali gre tukaj zgolj za povračilne ukrepe, ker je volja delavskega razreda zmagala v minulem boju za proste nedelje, in ali so delodajalci res tako zelo željni dobička, da se požvižgajo na bremena, ki jih nalagajo zaposlenim v trgovinski dejavnosti? Ponovno pa se odpira tudi vprašanje, kako lahko takšna podjetja sploh nosijo naziv »Družini prijazno podjetje«, ter ali komisija, ki te certifikate podeljuje, ne vidi ali ne želi videti očitnega antagonizma.

 

Poslano v ukrepanje Trgovinski zbornici Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ekvilib Inštitutu ter v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem, zainteresirani javnosti in medijem.


Generalni sekretar

Ladi Rožič[1] Delavci vseh panog so solidarno podprli zaprtje trgovin v nedeljo. Med mnogimi pismi podpore, ki so bila poslana v Državni zbor, so bila tudi pisma sindikatov netrgovinskih dejavnosti, ki so solidarno podprli pravico delavk in delavcev do proste nedelje. Skupaj z delavkami in delavci v trgovinah stojijo tudi delavci v gostinstvu in turizmu, gasilci, kulturni delavci, delavci v industriji ter delavci v javnem sektorju – medicinske sestre, zdravniki in drugo zdravstveno osebje, učitelji in učiteljice, policisti in policistke, zaposleni v domovih za starejše občane in v drugih zavodih. Konec koncev za njimi stojijo praktično vsi prebivalci Slovenije, ki so se že leta 2003 odločili, naj se trgovine v nedeljo zaprejo. To potrjujejo tudi najnovejše javnomnenjske raziskave, ki beležijo porast podpore za zaprtje trgovin v nedeljo. (Vir: Levica.si)

 

V ENEM TEDNU 5.830 PODPISOV ZA ZAPRTJE TRGOVIN OB NEDELJAH

23. september, Ljubljana. Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je v luči tretje obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, ki jo je Državni zbor napovedal za petek, 25. 9. 2020, opozoril na problematične amandmaje in pomen spoštovanje volje ljudstva. To smo Slovenci izrazili že na referendumu leta 2003, ko smo izglasovali zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih, ter spomladi s spletno anketo o mnenju delavk in delavcev v maloprodaji, ki je razkrila, da kar 98 % vprašanih podpira zaprtje trgovin ob nedeljah. Voljo ljudstva zdaj še dodatno potrjuje peticija, v kateri 5.830 zaposlenih v trgovinah izraža podporo zaprtju trgovin ob nedeljah in praznikih. To visoko število podpisov je SDTS zbral zgolj v enem tednu, kar postavlja vprašanje, kaj bi lahko dosegli, če bi zbiranju podpisov namenili še več časa in če zbiranja ne bi oteževali nekateri delodajalci, ki so zbiranje podpisov prepovedali. Z nekaj dodatnega angažmaja bi lahko prišli tudi do novega referenduma, za katerega je potrebnih 40.000 podpisov.

Z današnjo tiskovno konferenco se je SDTS želel odzvati na množico vloženih amandmajev k prihajajočem tretjem branju Zakona o trgovini. Ladi Rožič, generalni sekretar SDTS, opozarja, da se pritiski posameznih podjetij, ki po želji za čim večjimi dobički izkoriščajo zaposlene, preko trgovinske zbornice sedaj pred tretjim branjem še posebej povečujejo: »Pojavljajo se tudi napačne informacije, da v Sindikatu delavcev trgovine nismo želeli socialnega dialoga in da se nismo želeli pogajati. Vsekakor smo se bili v sindikatu vedno pripravljeni pogajati, ne pa zgolj popuščati moči kapitalu, ki ni želel niti za milimeter odstopiti od svoje agende.«  

Vse hujše pritiske potrjuje tudi ponudba za pogajanje o odpiralnem času trgovin, glede na katero bi zaposleni mesečno delali enako število nedelj kot sedaj (tj. 20 nedelj), pri čemer bi se cena dela po deseti oddelani nedelji zvišala za 50 centov. »V sindikatu na to vsekakor nismo pristali, delodajalci pa si niso bili enotni, da bi nam ponudili boljše pogoje. Prav to ni socialni dialog, ampak je kvečjemu pritisk, naj ostane tako, kot je, v katerem odzvanja še pokroviteljsko sporočilo: bodite veseli, da lahko delate,« poudarja Rožič. Pridobljena ponudba pa je tudi v praksi neizvedljiva, saj v dejavnosti trgovine bistveno primanjkuje človeških resursov. Pozitivni odziv na peticijo s strani zaposlenih v trgovini je vse navedeno še dodatno podprl: »V enem tednu smo tako verjetno prejeli več podpisov,  kot jih bodo posamezne parlamentarne stranke, ki sedaj vlagajo amandmaje, dobile na naslednjih volitvah,« pove Rožič. 

Pri pregledu amandmajev v sindikatu odločno zavračajo vsako dodajanje izjem za delo ob nedeljah, razen že dogovorjenih, in sicer prodajaln do 200 m2, bencinskih servisov (skladno z direktivo EU), nosilcev obrti,  prodajaln na letališčih, pristaniščih, železniških in avtobusnih postajah ter mejnih prehodih brez omejitev. Amandmaji, ki jih vlagajo posamezne stranke, da bi ustregle kapitalu in posameznim delodajalcem, ki predlagajo, da bi ob nedeljah delali prokuristi/direktorji ob pomoči študentov in upokojencev v prodajalnah do 200 m2 ali da bi se delalo 10 nedelj itd., so nesprejemljivi.

Razpravi se je pridružila tudi Frančiška Četković, Predsednica sindikata upokojencev, ki je podala svoj pogled na nekatere predloge amandmajev z vidika dela upokojencev: »Amandma, ki je bil vložen, je za upokojence nesprejemljiv. V Sindikatu upokojencev si v prvi vrsti prizadevamo za dostojne pokojnine, da bodo starejši lahko preživljali svoj čas po zasluženem oddelanem 40-letnem delu in dostojno živeli, ne pa da morajo vsi iskati dodatne zaposlitve. Sploh pa ne ob nedeljah. Odločno smo proti temu, da bi nam delodajalci zdaj ponujali oziroma celo dovoljevali dodatno delo in tako reševali nekatere lastnike trgovin.«

»Tudi v Sindikatu Mladi Plus podpiramo stališče Sindikata delavcev trgovine Slovenije in zavračamo vse predloge izjem,« je v nadaljevanju poudarila Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus. »Dijaki in študenti ne pristajajo na to, da so smatrani kot poceni delovna sila, ki lahko dela ob nedeljah, pri čemer študentsko delo niti ni regulirano z višjo postavko za delo ob nedeljah in praznikih. Vprašljivo je tudi to, ali je zakonsko dovoljeno, da se delo ob nedeljah naloži samo določenim kategorijam delavk in delavcev, samo na podlagi njihove starosti oz. na podlagi njihovega statusa na trgu dela. Menimo namreč, da gre v tem primeru za jasno diskriminacijo,«opozarja. 

Po petkovem glasovanju bo SDTS o razpletu obvestili vse zaposlene po elektronskih poštah, ki so jih navedli ob podpisu peticije, in po potrebi nadaljeval akcijo zbiranja podpisov vse do morebitnega novega referenduma. Zaposleni v trgovini prav tako ne bodo pozabili, katere stranke so glasovale proti njim na naslednjih volitvah. 

 

Poslano v vednost Državnemu zboru RS in Vladi Republike Slovenije, Državnemu svetu RS, pristojnim delodajalcem in zainteresirani javnosti in medijem.

Posnetek novinarske konference je na voljo na spletni strani zsss.si

Generalni sekretar SDTS, 
Ladi Rožič

 

Ljubljana, 30. 9. 2020

Pozdravljeni prodajalke in prodajalci!

Zahvaljujemo se vam za vaše podpise, vso podporo in angažma! Zmaga je vaša in naša skupna!  

Državni zbor je včeraj z veliko večino – 72 glasovi za in 13 glasovi proti – sprejel spremembe Zakona o trgovini, ki jih je na pobudo Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) ob prvomajski poslanici predlagala Levica. Prav trgovke in trgovci, organizirani v SDTS, pa ste odločilno pripomogli k tej skupni zmagi.

Pod vsemi pritiski, ki smo jim bili priča v preteklih tednih, nismo klonili, ampak smo vztrajali in dosegli zgodovinsko zmago. Naredili smo anketo med zaposlenimi, kjer vas je kar 98 % odločno podprlo predlog SDTS, v pičlih nekaj dneh pa smo pod peticijo za zaprtje trgovin ob nedeljah zbrali več kot 6050 podpisov. Kljub temu da smo se na terenu soočali s pritiski in strahom, se nismo dali in smo vztrajali do konca. Skupaj smo se soočili z vsemi izzivi in naredili velik korak. Mnogi med vami ste za svoja dejanja morali poiskati poseben pogum, poiskati podporo med sodelavci in se povezati med seboj. Videli smo, da lahko dosežemo spremembe, če stopimo skupaj in govorimo z enim glasom! Naše skupne aktivnosti so nas okrepile in tesneje povezale, kar je velik dosežek. Skupaj smo postali pogumnejši in odločnejši, saj vemo, da lahko vplivamo na tiste, ki odločajo o našem življenju in delu. Nismo samo zaprli trgovin ob nedeljah, ampak gradimo močnejši sindikat in tako moč trgovk in trgovcev v boju s kapitalom.

Delavke in delavci smo lahko močni le združeni v sindikat. Če še niste naš član, vas vabimo, da se nam pridružite in k včlanitvi povabite tudi ostale sodelavce. Le tako si bomo lahko skupaj prizadevali za manjše delovne obremenitve in večje število zaposlenih, za večje plače in nasploh za boljšo kakovost življenj. Zdaj smo videli, da se da!

Povezava do pristopne izjave: TUKAJ

Pristopno izjavo natisnite, izpolnite in pošljite na naš naslov: SDTS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Če želite, vam originalne pristopne izjave lahko pošljemo tudi po navadni pošti.

Kontaktirajte nas v primeru morebitnih vprašanj ali nejasnosti. Tu smo, da skupaj rešujemo tudi tekoče probleme in težave. Pošljite nam svojo zgodbo in pomagali vam bomo.

Skupaj smo močnejši!

Ladi Rožič, generalni sekretar

Vesna Stojanovič, predsednica

trgovka

 

 

Spoštovane zaupnice in zaupniki!

 

V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije (SDTS) nadaljujemo s prizadevanjem za zakonsko zagotovljene proste nedelje za trgovce in trgovke. Bliža se ponovna obravnava v Državnem zboru RS, zato smo sprožili akcijo podpisovanja peticije za sprejetje Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, katerega cilj je dolgoročno in zakonsko zaprtje trgovin ob nedeljah v obliki, kakršna je bil dogovorjena na seji Odbora DZ za gospodarstvo, dne 15. 7. 2020. S tem stopnjujemo pritisk na odločevalce, saj želimo skupaj s trgovkami in trgovci še enkrat jasno povedati, da je skrajni čas za ta pomemben korak k izboljšanju življenj delavk in delavcev v trgovini. Razprava v DZ bo potekala konec septembra, med 22. 9. in 27. 9. 2020. Zberimo zadostno število podpisov ter zahtevajmo od poslank in poslancev, da upoštevajo voljo delavstva, torej tistih, ki jih ta zakon najbolj zadeva!

 

Zakaj peticija?

Peticijo podpisujemo zato, da delavke in delavci, ki jih nedeljsko delo v trgovinah najbolj zadeva, izrazijo podporo in se priključijo prizadevanjem, da trgovine ob nedeljah zapremo. Obenem pa nam peticija tudi omogoča, da se med seboj tesneje povežemo tako znotraj samih kolektivov kakor tudi na državni ravni in to akcijo izkoristimo za krepitev sindikata ter v naše vrste povabimo nove članice in člane. V to akcijo pa gremo nenazadnje tudi zato, da sebi in drugim pokažemo, da skupaj zmoremo!

 

Skupno sporočilo (besedilo peticije)

  • S podpisom izražam podporo aktivnostim za dosego cilja, to je zaprtje trgovin ob nedeljah, ter dovoljujem sindikatu, da moj podpis uporabi kot dokazilo v podporo.
  • ●S podpisom sporočamo, da bomo v primeru, da zakon ne bo sprejet v takšni obliki, nadaljevali z aktivnostmi, dokler trgovine ob nedeljah in praznikih ne bodo zaprte. Ne bomo se ustavili!
  • ●Poleg prostih nedelj in praznikov že vseskozi zahtevamo tudi višje plače, manjše obremenitve obstoječih delavcev v posameznih poslovalnicah in večje število zaposlenih pri posameznem trgovskem podjetju, saj z obstoječim kadrom ni možno planirati in izvajati delovnega časa v okviru 40 ur tedensko, ipd.
  • S podpisom peticije dovoljujem Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, da moje podatke uporabi za ohranjanje stika pri nadaljnjih akcijah in povezovanj zaposlenih v sindikat.

Kako zbiramo?

Podpise zbirajte med trgovkami in trgovci in drugimi zaposlenimi v trgovinah na drobno. Podpisov ne zbirajte med strankami, prijatelji, znanci sorodniki ali mimoidočimi, ampak le med tistimi, ki so zaposleni v trgovinah.

 

Prilagoditev situaciji v poslovalnici (prepoved, pritiski ipd.)

Če je le mogoče, podpise zbirajte v trgovskem centru ali poslovalnici med vsemi zaposlenimi. Če zbiranje podpisov v poslovalnici zaradi nasprotovanja vodilnih ali zaradi objektivnih dejavnikov ni mogoče, podpise zbirajte v neposredni bližini poslovalnice (pred poslovalnico, dogovorite se z osebjem v kavarni, v kakšni drugi trgovini v centru itn., ali kjerkoli, kjer se sicer družite in zbirate).

 

S sodelavci skupaj naredite načrt, kako v čim krajšem času zbrati čim več podpisov med vami in ostalimi zaposlenimi v trgovinah v vaši bližini. Zbiranje podpisov je ustavna pravica! Nihče nam tega ne more prepovedati, vendar se ne izpostavljajte, če vodstvo ne dovoli zbiranja v prostorih poslovalnice, ampak organizirajte zbiranje podpisov v neposredni bližini (npr. v gostinskem lokalu, kamor hodite na kavo).  

 

Angažirajmo se skupaj! Natisnimo obrazce, razdelimo jih sodelavkam in vsem delavkam in delavcem zaposlenih v trgovini, ki jih poznamo. Zbrane podpise nam do 21. 09. 2020 pošljite na naslov sindikata: Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana ali pa sekretarju območne organizacije ZSSS v svojem kraju. Seznam in kontakte območnih organizacij najdete tukaj. Za več informacij in pomoč pri zbiranju podpisov lahko pokličete sekretarja območja ali pa: 041 950 395 (Andraž).

Skupaj smo močnejši in skupaj nam bo uspelo!

Vesna Stojanovič, predsednica

Ladi Rožič, generalni sekretar

 

 

 

Attachments:
Download this file (PETICIJA za zaprtje nedelj 11.09.2020.pdf)PETICIJA za zaprtje nedelj 11.09.2020.pdf[ ]111 Kb1303 Downloads

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.