Ponedeljek 6 Julij 2020

 

TZS JE SKUPAJ S PROJEKTNIM PARTNERJEM SDTS  ZAČELA IZVAJATI NOV EVROPSKI PROJEKT »UČINKOVIT SOCIALNI DIALOG – NOVA KPDTS (KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE)«

Trgovinska zbornica Slovenije je skupaj s projektnim partnerjem, Sindikatom delavcev trgovine Slovenije, 1. septembra 2013 začela izvajati projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS«. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve ter prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013.

Trajanje projekta: od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2014.

Trgovinska zbornica Slovenije je v letih 2009 do 2011 uspešno izvedla projekt »Večja usposobljenost – Boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«, ki je približal takrat veljavno kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine deležnikom, ciljnim skupinam in širši javnosti. Ker so bili odzivi vseh navedenih zelo pozitivni in so pokazali, da je dejansko ciljna in širša javnost premalo seznanjena z vsebinami na področju delovnopravne zakonodaje, se je Trgovinska zbornica Slovenije odločila, da bo s projektom »Nova KPDTS« nadaljevala uspešno zgodbo. S projektom »Nova KPDTS«, ki bo osredotočen na novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine ter njeno uvajanje v prakso, bosta projektna partnerja v duhu nadgradnje vzornega socialnega dialoga, dosegla naslednje strateške cilje:
• preko socialnega dialoga pridobitev nove KPDTS z rešitvami, ki omogočajo večjo zaposlenost preko ohranjanja/ustvarjanja novih delovnih mest in zaposljivost mladih in starejših (zmanjšanje segmentacije),
• z izvajanjem usposabljanj prispevati k večji usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda bolj produktivna delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost;
• preko opravljenih analiz plačnih modelov v Sloveniji, Avstriji in Italiji ter priprave predloga novega plačanega modela za trgovinsko dejavnost v Sloveniji povečati prožnost za izboljšanje delovanja trga dela in zagotavljanje boljše usklajenosti plač in produktivnosti/učinkovitosti dela,
• projektna partnerja želita z izvedbo projekta prispevati k sprejetju ukrepov za zmanjšanje nesorazmerij v pravicah in obveznostih na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen in določen čas,
• dvig zaupanja v delodajalce in delavce,
• zmanjšanje obremenjenosti inšpektorjev in sodišč,
• visoka stopnja izvajanja pravic, obveznosti in odgovornosti v trgovskih podjetjih, ki so v tuji lasti,
• odprava/ zmanjšanje števila nezakonitih pogodb o zaposlitvi v trgovinski dejavnosti in
• preko predstavitve novih spoznanj in smernic na področju vpliva novih informacijskih tehnologij na delovno okolje, zaposlovanje, stroške dela, ki jih bodo predstavili tuji strokovnjaki na Strateški konferenci o trgovini, prispevati k izboljšanju delovnega okolja, kakovosti delovnih mest in večje usklajenosti poklicnega in družinskega življenja.

Ključni deležniki, na katere bo projekt vplival, so: predstavniki delodajalcev v trgovinski dejavnosti, ki so podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, člani Komisije za razlago KPDTS, člani Upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije, predstavniki delojemalcev – sindikati v trgovinski dejavnosti, Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, Konfederacija sindikatov Slovenije 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, ki so podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, pogajalska skupina za sestavo KPDTS in organi upravljanja (predstavniki delodajalcev, delojemalcev, strokovni delavci na TZS in v sindikalnih organizacijah), Slovenska gospodarska zveza v Celovcu, Avstrija, strokovna služba Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Trstu, Italija, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje,  Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo – področje delovanja inšpekcijskih služb, evropsko trgovsko združenje EuroCommerce.

Ključne aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta:
• analize plačnih modelov in kazalnikov poslovanja v trgovinski dejavnosti;
• Strateška konferenca o trgovini;
 izdaja priročnika v elektronski obliki (USB ključ), ki bo vseboval naslednje sklope:
o 1. sklop: NOVA KPDTS s komentarjem predstavnikov delodajalcev in delojemalcev ter povezavo za določbami ZDR-1;
o 2. sklop: vzorci in opisi postopkov za izvajanje ZDR-1 in KPDTS v praksi in
3. sklop: prevod nove KPDTS v angleški jezik
 izvedba petih usposabljanj v obdobju od maja do julija 2014, ki bodo potekala v naslednjih krajih:
Maribor: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, prenos dobrih tujih praks na področju socialnega dialoga iz Avstrije;
Koper: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, prenos dobrih tujih praks na področju socialnega dialoga iz Italije;
Ljubljana: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, usposabljanje o mehkih veščinah, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi;
Novo mesto: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, usposabljanje o mehkih veščinah, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi;
Nova Gorica: usposabljanje za izvajanje nove KPDTS v praksi, usposabljanje o mehkih veščinah, ki pripomorejo k boljši komunikaciji med delodajalci in zaposlenimi.

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.