Torek 27 Julij 2021

proj

Datum: 21. 12. 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

TZS JE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je s 15. 12. 2017 skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) pričela izvajati projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. TZS in SDTS želita s projektom dvigniti kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države, zagotoviti trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.

V projektu, ki bo osredotočen na izvajanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila:

• problematiko delovnega časa, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi,

• spremenjeno sodno prakso, ki prinaša novosti tako za delodajalce kot zaposlene,

• izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na kolektivni pogodbi za trgovino, s ciljem iskanja boljših rešitev, upoštevajoč stanje o vplivu sprejetih rešitev v praksi in glede na način dela v trgovini,

• seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo,

• usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,

• medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter

• povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu zaposlovanju ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.

V okviru projekta bodo pripravljene številne publikacije, kot so navodila za razporejanje delovnega časa v trgovinski dejavnosti, posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi in »Trgovinski odsev«. Na podlagi izvedenih anket bodo pripravljene tudi različne analize, kot so analiza prednosti in slabosti zaposlitve za krajši delovni čas, analiza o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analiza o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza poslovanja v trgovinski dejavnosti v primerjavi s celotnim gospodarstvom. Prav tako bodo izvedena številna usposabljanja in konference s področja delovnopravne zakonodaje in organizacije delovnega časa v trgovini ter vzpostavljena e-učilnica. Več o projektu si lahko ogledate na: www.tzslo.si pod zavihkom »Projekti«.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija,

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 logo skupaj

 

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) prireja

Mednarodno zaključno konferenco projekta »SKUPAJ – gradniki zdravja z naslovom

 

»Tveganje na delovnem mestu? NE, HVALA!«

 

____________________________________________________________________________________

Na Podjetniško trgovski zbornici že od septembra 2015 teče projekt SKUPAJ - gradniki zdravja, ki ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Projekt se bo zaključil letos oktobra, ob tej priložnosti pa bomo pripravili zaključno konferenco, na kateri bomo z udeleženci delili pridobljeno znanje o tveganjih na delovnem mestu, primerni preventivi, pripravi načrta promocije zdravja na delovnem mestu ter predstavili spletno interaktivno orodje OiRA, s katerim lahko podjetja sama pripravijo oceno tveganja na delovnem mestu.

 

Za vas smo povabili strokovnjake iz Slovenije in tujine, ki bodo predstavili dobro prakso priprave načrta promocije zdravja, smernice za izdelavo le-tega ter še mnogo več. Zato vas v imenu partnerskega konzorcija vabimo k udeležbi v četrtek, 20. oktobra, 2016, v dvorani C, GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

____________________________________________________________________________________

 

PROGRAM:

13:00   Uvodni nagovor:

mag. Vida Kožar, direktorica PTZ in vodja projekta

Jože Vencelj, Predsednik ZMTS

 

13:15   Predstavitev glavnih dosežkov projekta - koristi za SME

mag. Vida Kožar, direktorica PTZ in vodja projekta

 

13:25   Orodje OiRA po novem za prodajalce, peke in mesarje

Nataša Kramar, Zavod Varen sem

 

13:40   OSHA - Occupational Safety and Health Administration – prihodnje usmeritve

Lorenzo Munar, OSHA Bilbao, Španija

 

14:00   Primeri kršitev zakona iz sodne prakse

Andreja Toš Zajšek, ZSSS

 

14:20   Najboljše prakse iz tujine:

Ciper – Implementacija in uporaba orodij OiRA na Cipru

Marios Charalambous, MIAC Services ltd

 

14:40   Odmor za kosilo

 

 

15:00   Kršitve zakonodaje v trgovini

Slavko Krištofelc, Inšpektorat za delo

 

15:15   Najboljši primeri načrta promocije zdravja

Predstavitev dveh podjetij – zmagovalcev natečaja

 

15:45   Zaključek

* Ponuditi vam želimo čim bolj uporabne vsebine, zato so mogoči še manjši popravki vsebine programa.

**Program je v postopku finalizacije, pričakovani so le manjši popravki.

 

 

Omogočamo vam brezplačno udeležbo na konferenci in vas vabimo, da se prijavite tukaj: https://www.gzs.si/podjetnisko_trgovska_zbornica/Obrazec/Zaklj-konf-SGZ/DogodekID/989/DogodekTabID/52840GZS-PTZ           LOGO SDTS        SOPS

 

 

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.