Nedelja 27 September 2020

proj

Datum: 21. 12. 2017

SPOROČILO ZA JAVNOST

TZS JE ZAČELA Z IZVAJANJEM NOVEGA PROJEKTA »TRGOVINKO KREPI NAŠO USPOSOBLJENOST IN SOCIALNI DIALOG V TRGOVINI«

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je s 15. 12. 2017 skupaj s projektnim partnerjem Sindikatom delavcev trgovine Slovenije – ZSSS (SDTS) pričela izvajati projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«. TZS in SDTS želita s projektom dvigniti kompetence zaposlenih pri obeh projektnih partnerjih, njunih članih in širši zainteresirani javnosti, predvsem na področju krepitve pravne države, zagotoviti trajnostno neformalno usposabljanje zaposlenih, deležnikov in širše zainteresirane javnosti na vseh ravneh - tako nacionalni, regionalni, panožni in podjetniški ravni ter prispevati k večji obveščenosti, usposobljenosti in ozaveščenosti vseh udeleženih v projektu o pomenu pravilnega izvajanja delovnopravne zakonodaje, mirnega reševanja konfliktnih situacij ter pomenu večje ozaveščenosti o pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, predvsem pri starejših zaposlenih.

V projektu, ki bo osredotočen na izvajanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski dejavnosti, bosta projektna partnerja naslovila:

• problematiko delovnega časa, s posebnim poudarkom na neenakomerni razporeditvi delovnega časa tako v primeru dela za polni ali krajši delovni čas, ki je v trgovinski dejavnosti zaradi potrebne fleksibilnosti pogosto v uporabi,

• spremenjeno sodno prakso, ki prinaša novosti tako za delodajalce kot zaposlene,

• izvajanje delovnopravne zakonodaje s posebnim poudarkom na kolektivni pogodbi za trgovino, s ciljem iskanja boljših rešitev, upoštevajoč stanje o vplivu sprejetih rešitev v praksi in glede na način dela v trgovini,

• seznanjenost delodajalcev in delojemalcev z delovnopravno zakonodajo,

• usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,

• medgeneracijsko sodelovanje v delovnem procesu ter informiranost o prednostih in slabostih zaposlovanja mladih/starejših ter

• povečanje vpliva na ukrepe trga dela, ki morajo biti usmerjeni na oblikovanje novih delovnih mest ter preko socialnega dialoga med vsemi socialnimi partnerji zagotoviti ozaveščenost o pomembnosti večje mobilnosti delavcev, kar bi pripomoglo k lažjemu in hitrejšemu zaposlovanju ter povečanju fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij.

V okviru projekta bodo pripravljene številne publikacije, kot so navodila za razporejanje delovnega časa v trgovinski dejavnosti, posodobljen komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, navodila za delodajalce, na kaj naj bodo pozorni pri delu s starejšimi zaposlenimi in »Trgovinski odsev«. Na podlagi izvedenih anket bodo pripravljene tudi različne analize, kot so analiza prednosti in slabosti zaposlitve za krajši delovni čas, analiza o starejših zaposlenih v trgovinski dejavnosti, analiza o mladih zaposlenih v trgovinski dejavnosti in analiza poslovanja v trgovinski dejavnosti v primerjavi s celotnim gospodarstvom. Prav tako bodo izvedena številna usposabljanja in konference s področja delovnopravne zakonodaje in organizacije delovnega časa v trgovini ter vzpostavljena e-učilnica. Več o projektu si lahko ogledate na: www.tzslo.si pod zavihkom »Projekti«.

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija,

iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

 

logo skupaj

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE organizira

 

 Dan trgovcev

z delovnim naslovom: »Trgovci spoznavamo in testiramo orodja OiRA«,

ki bo izveden v okviru projekta

 

»SKUPAJ – gradniki zdravja«

»S  skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«

 ki bo

v petek, 21. oktobra 2016 ob 10. uri

v M hotelu, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

 
 

9.15 - 9.45

Prijava in registracija udeležencev

1.     10.00 – 10.15 h
Otvoritev kongresa in pozdrav udeležencem


2.     10.15 – 10.20 h
Sprejem dnevnega reda


3.     10.20 – 10.30 h
Izvolitev organov kongresa:

-      delovnega predsedstva

-      verifikacijske komisije

-      volilne komisije

4.     10.30 – 10.45 h
Pozdravni govori

5.     10.45 – 10.50 h
Poročilo verifikacijske komisije

 6.     10.50 – 11.00 h
Sprejem poslovnika o delu kongresa

 7.     11.00 – 11.15 h
Uvod predsednice Sindikata delavcev trgovine Slovenije k poročilu o delu Sindikata delavcev trgovine Slovenije v obdobju 2011 – 2016

 8.     11.15 – 11.30 h
Poročilo nadzornega odbora

 9.     11.30 – 12.00 h
Razprava na poročila

 10.      12.00 – 12.15 h

Sprejem Statuta Sindikata delavcev trgovine Slovenije

11.     12.15 – 12.20 h

Glasovanje o razrešnici nosilcem funkcij, ki jih voli kongres Sindikata delavcev trgovine Slovenije

 12.      12.20 - 12.40
Volitve:

-      predsednika Sindikata delavcev trgovine Slovenije

-      nadzornega odbora

 ODMOR ZA KAVO

 13.     13.10 – 13.20 h
Razglasitev rezultatov volitev

 14.     13.20 – 13.30 h
Potrditev članov in namestnikov članov Republiškega odbora Sindikata delavcev trgovine Slovenije

 15.     13.30 – 13.45h
Sprejem programa dela Sindikata delavcev trgovine Slovenije:

-      Predstavitev projekta SKUPAJ – gradniki zdravja – prednosti orodij OiRA in povabilo na delavnico – Ladi Rožič

-      Primeri kršitev zakona iz sodne prakse – Andreja Toš Zajšek


 16.     13.45 – 14.15 h
Podelitev priznanj Sindikata delavcev trgovine Slovenije

 17.     14.15 h
Zaključek 4. kongresa Sindikata delavcev trgovine Slovenije

 KOSILO

 

V posebni dvorani bo potekala praktična delavnica, kjer bo udeležencem Dneva trgovcev omogočeno praktično delo z orodji OiRA, ki so bila razvita v okviru projekta »SKUPAJ – gradniki zdravja« in sicer za poklic prodajalec, mesar in pek. Delavnico bo vodila Nataša Kramar iz zavoda Varen sem.

 

Vljudno naprošamo za točno in zanesljivo udeležbo vseh vabljenih.

 Ladi Rožič, sekretar

 

GZS-PTZ              LOGO SDTS           SOPS

Projekti

Kontakt z nami

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
Naslov: Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 43 41 253
Fax:01/ 43 27 094
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Davčna številka: SI 60310146
Matična številka: 5380901
Spletna stran: http://www.sindikat-sdts.si

Prijava na novice

Prijavite se na novice

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.